Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KP04/08/2021 Dostawy wapna o bardzo wysokiej reaktywności

Anna Grzanowska
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. Department: Dział Inwestycji
Deadlines:
Published : 25-08-2021 10:53:00
Placing offers : 06-09-2021 12:00:00
Offers opening : 06-09-2021 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (z uwzględnieniem prawa opcji + 20%) wynosi 365 250 PLN netto, 449 257,50 brutto (VAT 23%).

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ wapno bwr TP FN 04.08.2021.docx docx 89.97 2021-08-25 10:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - oświadczenie o udostępnieniu zasobów.docx docx 17.95 2021-08-25 10:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 32 2021-08-25 10:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Wykaz dostaw.doc doc 30 2021-08-25 10:53:00 Proceeding
Załącznik nr 6 umowa.doc doc 70 2021-08-25 10:53:00 Proceeding
08d9679a-3246-8fbc-c594-180001a3e4e6.pdf pdf 114.37 2021-08-25 10:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 FORMULARZ OGÓLNY OFERTY.doc doc 48.5 2021-08-25 10:53:00 Criterion
Załącznik nr 2 Oświadczenie wstępne.doc doc 27 2021-08-25 10:53:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert 04.08.2021.pdf pdf 692.65 2021-09-06 13:20:58 Public message

Announcements

2021-09-06 13:20 Anna Grzanowska Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-06 12:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (z uwzględnieniem prawa opcji + 20%) wynosi 365 250 PLN netto, 449 257,50 gross (VAT 23%).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1 FORMU [...].doc

Załącznik nr 2 Oświa [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 479