Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.16.2021 „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU TCZEWSKIEGO” I „POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU TCZEWSKIEGO” W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TCZEWIE PRZY UL. PARKOWEJ 1

Beata Kozikowska
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 25-08-2021 09:19:00
Placing offers : 17-09-2021 09:00:00
Offers opening : 17-09-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 104.04 2021-08-25 09:19:00 Proceeding
SWZ (16).pdf pdf 2135.5 2021-08-25 09:19:00 Proceeding
Załacznik Nr 3A - wzór umowy Kompleksowa modernizacja....pdf pdf 888.27 2021-08-25 09:19:00 Proceeding
Załacznik Nr 3B - wzór umowy Poprawa jakości ....pdf pdf 911.07 2021-08-25 09:19:00 Proceeding
1) zakres prac zadanie pn. Modernizacja energetyczna.zip zip 73696.98 2021-08-25 09:19:00 Proceeding
2)A - zakres prac zadania pn. Poprawa jakości.zip zip 190966.03 2021-08-25 09:19:00 Proceeding
2)B - zakres prac zadania pn. Poprawa jakości.zip zip 107514.76 2021-08-25 09:19:00 Proceeding
załączniki edytowalne.doc doc 2191 2021-08-25 09:19:00 Proceeding
formularz ofertowy aktualny (16).docx docx 2082.69 2021-09-03 12:29:59 Public message
odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ 1 (16)-podpisany.pdf pdf 520.98 2021-09-03 12:29:59 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 45.7 2021-09-03 12:29:59 Public message
PW_A_19 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.pdf pdf 136.38 2021-09-03 12:29:59 Public message
formularz ofertowy aktualny (16).docx docx 2082.43 2021-09-07 13:26:00 Public message
odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ 2 (16)-podpisany.pdf pdf 464.57 2021-09-07 13:26:00 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 43.27 2021-09-07 13:26:00 Public message
informacja z otwarcia ofert (16)-podpisany.pdf pdf 491.13 2021-09-17 10:31:41 Public message
Informacja o wyborze oferty (16) - podpisany.pdf pdf 413.6 2021-10-07 14:29:58 Public message

Announcements

2021-10-07 14:29 Beata Kozikowska W załączeniu - informacja o wyniku postępowania.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-17 10:31 Barbara Petka W załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert

informacja z otwarc [...].pdf

2021-09-17 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4 500 000,00 zł.
2021-09-07 13:26 Barbara Petka Dzień dobry. W załączeniu przekazuję odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmianę SWZ - UWAGA! zmiana terminu składania ofert!

formularz ofertowy a [...].docx

odpowiedzi na pytani [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-09-03 12:29 Beata Kozikowska Dzień dobry.
W załączeniu przekazuję odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmianę SWZ - UWAGA! zmiana terminu składania ofert!

formularz ofertowy a [...].docx

odpowiedzi na pytani [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

PW_A_19 ZESTAWIENIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1085