Proceeding: BBA-2.262.19.2021 Dostawa rozległego systemu zabezpieczeń ruchu sieciowego w postaci rozwiązań Next Generation Firewall (NGFW) wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym oraz systemu centralnego zarządzania (SCZ) dla wszystkich urządzeń (firewalli typu NGFW)

Deadlines:
Published : 24-08-2021 13:19:00
Placing offers : 24-09-2021 11:00:00
Offers opening : 24-09-2021 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.xml xml 134.14 2021-08-24 13:19:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 796.12 2021-08-24 13:19:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.74 2021-08-24 13:19:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 49.45 2021-08-24 13:19:00 Proceeding
Załączniki do SWZ BBA-2.262.19.2021 Firewall.docx docx 86.7 2021-08-24 15:19:53 Proceeding
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.pdf pdf 211.07 2021-09-08 10:04:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 194.89 2021-09-24 15:15:15 Public message
Informacja o wyborze oferty 14.10.2021 (1).pdf pdf 195.55 2021-10-14 10:37:29 Public message

Announcements

2021-10-14 10:37 Piotr Szymański Dzień dobry,
W załączeniu przekazuję informację o wyborze oferty.
Pozdrawiam
Piotr Szymański

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-24 15:15 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-24 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2 299 999,60 zł brutto
2021-09-08 10:04 Piotr Szymański Zamawiający przekazuje Wyjaśnienia i zmianę treści SWZ.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 703