Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DDD.69097.1.2021 Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych studiów podyplomowych pod nazwą „Przetwórstwo rolno-spożywcze w gospodarstwie rolnym”

Departament Działań Delegowanych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Department: Centrala
Deadlines:
Published : 24-08-2021 10:25:00
Placing offers : 11-10-2021 11:00:00
Offers opening : 11-10-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz. Urz. UE.pdf pdf 211.32 2021-08-24 10:25:00 Proceeding
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 2500.85 2021-08-24 10:25:00 Proceeding
3. Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 692.18 2021-08-24 10:25:00 Proceeding
4. Załącznik nr 10 do SWZ - Umowa o przyznaniu pomocy.pdf pdf 971.45 2021-08-24 10:25:00 Proceeding
5. Załącznik nr 13 do SWZ - wzór Wniosku o płatność WoP_2.3__3z_.xlsx xlsx 464.97 2021-08-24 10:25:00 Proceeding
6. Materiał pomocniczy - załączniki w wersji edytowalnej.docx docx 242.46 2021-08-24 10:25:00 Proceeding
7. Załącznik nr 11 do SWZ - ESPD (JEDZ).xml xml 136.2 2021-08-24 10:25:00 Proceeding
Zmiany SWZ wraz ze zmianą terminu otwarcia ofert.pdf pdf 192.91 2021-09-06 09:17:03 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do DUUE.pdf pdf 67.16 2021-09-06 09:17:03 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE w dniu 08.09.2021 r..pdf pdf 65.67 2021-09-08 14:38:41 Public message
Odpowiedzi i zmiana SWZ - zmiana TSO i TZO.pdf pdf 594.43 2021-09-29 15:28:05 Public message
Zmiana Ogłoszenia przekazana do DUUE w dniu 27.09.2021 r..pdf pdf 70.49 2021-09-29 15:28:05 Public message
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu opunlikowana w DUUE w dniu 1.10.2021 r..pdf pdf 65.68 2021-10-01 12:58:00 Public message
Zmiana Ogłoszenia przekazana do publikacji w DUUE w dniu 4.10.2021 r..pdf pdf 70.5 2021-10-06 07:50:06 Public message
Zmiana terminu otwarcia ofert, zmiana załącznika nr 10 do SWZ.pdf pdf 52.66 2021-10-06 07:50:06 Public message
Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór formularza umowy.pdf pdf 979.76 2021-10-06 07:50:06 Public message
Zmiana Ogłoszenia opublikowana w DUUE w dniu 8.10.2021 r..pdf pdf 65.92 2021-10-08 16:19:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.10.2021 r..pdf pdf 306.37 2021-10-11 15:30:36 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1.pdf pdf 220.5 2021-10-11 15:31:23 Public message
Informacja o unieważnieniu cz. 2 i 3.pdf pdf 48.33 2021-12-09 14:01:07 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - cz.4.pdf pdf 62.78 2021-12-09 14:01:07 Public message

Announcements

2021-12-09 14:01 Departament Działań Delegowanych Informacja o unieważnieniu postępowania w części nr 2 i 3 zamówienia.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 4 zamówienia.

Informacja o unieważ [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-11 15:31 Departament Działań Delegowanych Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-10-11 15:30 Departament Działań Delegowanych Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.10.2021 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-11 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 5 579 188,00 zł brutto.
2021-10-08 16:19 Departament Działań Delegowanych Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w DUUE w dniu 8.10.2021 r.

Zmiana Ogłoszenia op [...].pdf

2021-10-06 07:50 Departament Działań Delegowanych Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu - przekazana do publikacji w DUUE w dniu 04.10.2021 r. oraz zmiana SWZ

Zmiana Ogłoszenia pr [...].pdf

Zmiana terminu otwar [...].pdf

Załącznik nr 10 do S [...].pdf

2021-10-01 12:58 Departament Działań Delegowanych Zmiana Ogłoszenia opublikowana w DUUE w dniu 1.10.2021 r.

Zmiana Ogłoszenia o [...].pdf

2021-09-29 15:28 Departament Działań Delegowanych Zmiana Ogłoszenia przekazana do DUUE w dniu 27.09.2021 r. oraz Odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ - zmiana terminu składania ofert.

Odpowiedzi i zmiana [...].pdf

Zmiana Ogłoszenia pr [...].pdf

2021-09-08 14:38 Departament Działań Delegowanych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE w dniu 08.09.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-09-06 09:17 Departament Działań Delegowanych Zmiana zapisów SWZ oraz zmiana terminu składania ofert

Zmiany SWZ wraz ze z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1673