Proceeding: 01/WMSienkiewicza24/26 Wymiana rynien oraz rur spustowych wiatrołapów klatek schodowych na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Ostrołęce

Przemysław Drabot
Miasto Ostrołęka Department: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 20-08-2021 12:58:00
Placing offers : 25-08-2021 10:00:00
Offers opening : 25-08-2021 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przedmiotem zamówienia obejmuje wymianę rynien i rur spustowych zadaszeń 8 szt. wiatrołapów na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Ostrołęce.

Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 1

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 123.83 2021-08-20 12:58:00 Proceeding
Zdjęcie nr 1 - stan istniejący.jpg jpg 7401.09 2021-08-20 12:58:00 Proceeding
Zdjęcie nr 2- stan istniejący.jpg jpg 7219.07 2021-08-20 12:58:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wymiana rynien i rur spustowych Wymiana rynien i rur spustowych w zakresie objętym załącznikiem nr 1 do niniejszego postępowania oraz wizją lokalną. 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Fakturę Wykonawca wystawi po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin Wykonania do 30.10.2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 86