Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.2021 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIASTA RYPIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY

Joanna Lewandowska
Gmina Miasta Rypin
Deadlines:
Published : 19-08-2021 14:19:00
Placing offers : 03-09-2021 10:00:00
Offers opening : 03-09-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 7222.66 2021-08-19 14:19:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 473.68 2021-08-19 14:19:00 Proceeding
Załacznik Nr 1e do SWZ.xlsx xlsx 297.07 2021-08-19 14:19:00 Proceeding
Załacznik Nr 2 i Nr 3 do SWZ.docx docx 34.83 2021-08-19 14:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 i Nr 4a do SWZ.pdf pdf 360.12 2021-08-19 14:19:00 Proceeding
Załączniki Nr 1, 1a, 1b, 1c, 1d do SWZ.pdf pdf 748.04 2021-08-19 14:19:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 26.08.2021 r..pdf pdf 1254.13 2021-08-26 11:33:21 Public message
Zmiana treści SWZ - 26.08.2021 r..pdf pdf 686.33 2021-08-26 11:34:03 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - 27.08.2021.pdf pdf 45329.94 2021-08-27 11:43:09 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - 31.08.2021 r..pdf pdf 1801.39 2021-08-31 12:01:08 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 31.08.2021 r..pdf pdf 1326.82 2021-08-31 12:03:53 Public message
Informacja z otwarcia ofert - 03.09.2021 r..pdf pdf 966.76 2021-09-03 11:38:05 Public message
Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty - 13.09.2021 r..pdf pdf 1420.53 2021-09-13 10:48:12 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 4829.05 2021-10-12 14:37:40 Public message

Announcements

2021-10-12 14:37 Joanna Lewandowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-09-13 10:48 Joanna Lewandowska Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty - 13.09.2021 r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-09-03 11:38 Joanna Lewandowska Informacja z otwarcia ofert - 03.09.2021 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-03 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 435 000,00 zł (w tym Część I - 370 000,00 zł, Część II - 65 000,00 zł)
2021-08-31 12:03 Joanna Lewandowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 31.08.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-08-31 12:01 Joanna Lewandowska Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - 31.08.2021 r.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

2021-08-27 11:43 Joanna Lewandowska Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - 27.08.2021

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

2021-08-26 11:34 Joanna Lewandowska Zmiana treści SWZ - 26.08.2021 r.

Zmiana treści SWZ - [...].pdf

2021-08-26 11:33 Joanna Lewandowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 26.08.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 684