Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 135/2021/Bartoszyce Usługa ubezpieczenia Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach

Agnieszka Zalewska
Supra Brokers S.A.
Deadlines:
Published : 19-08-2021 13:33:00
Placing offers : 31-08-2021 12:00:00
Offers opening : 31-08-2021 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 105.25 2021-08-19 13:33:00 Proceeding
F612 SWZ tryb podstawowy bez negocjacji.pdf pdf 850.61 2021-08-19 13:33:00 Proceeding
F639 Załączniki do SWZ wersja edytowalna.doc doc 100.5 2021-08-19 13:48:04 Proceeding
F178 Odpowiedź na pytania do SWZ.PDF PDF 160.71 2021-08-20 13:55:30 Public message
F178 Odpowiedź na pytania i zmiany do SWZ.pdf pdf 250.9 2021-08-25 17:41:03 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 32.31 2021-08-25 17:41:03 Public message
F178 Odpowiedź na pytania do SWZ.pdf pdf 206.39 2021-08-26 12:00:54 Public message
F489 Informacja o otwarciu ofert.pdf pdf 90.2 2021-08-31 13:21:28 Public message
F153 Ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf pdf 138.46 2021-09-03 10:09:43 Public message

Announcements

2021-09-03 10:09 Agnieszka Zalewska Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty

F153 Ogłoszenie o wy [...].pdf

2021-08-31 13:21 Agnieszka Zalewska Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert

F489 Informacja o ot [...].pdf

2021-08-31 12:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia 170 000 zł
2021-08-26 12:00 Agnieszka Zalewska Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców

F178 Odpowiedź na py [...].pdf

2021-08-25 17:41 Agnieszka Zalewska Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców i informuje o przesunięciu terminu składania ofert.

F178 Odpowiedź na py [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-08-20 13:55 Agnieszka Zalewska Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania do SWZ

F178 Odpowiedź na py [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 498