Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.271.61.2021 Dostawa energii elektrycznej dla grupy zakupowej NORDA

Deadlines:
Published : 18-08-2021 16:07:00
Placing offers : 21-09-2021 11:00:00
Offers opening : 21-09-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS159-419853-pl-ts.pdf pdf 385.36 2021-08-18 16:07:00 Proceeding
JEDZ - Załącznik nr 9 do SWZ.docx docx 53.43 2021-08-18 16:07:00 Proceeding
JEDZ - Załącznik nr 9 do SWZ.pdf pdf 912.61 2021-08-18 16:07:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1121.25 2021-08-18 16:07:00 Proceeding
Załącznik 8 do SWZ - Projektowane postanowienia Umowy.pdf pdf 435.42 2021-08-18 16:07:00 Proceeding
Załącznik 8a do SWZ - Projektowane postanowienia Umowy.pdf pdf 759.55 2021-08-18 16:07:00 Proceeding
Załączniki 5a,5b,5c do SWZ- Wykaz punktów poboru.zip zip 4831.34 2021-08-18 16:07:00 Proceeding
Załączniki nr 1,2,3,4,6,7 do SWZ (edytowalne).docx docx 56.55 2021-08-18 16:07:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ NR 1-ERZ-EZP.271.61.2021.MK.AK.5107.pdf pdf 844.88 2021-09-13 15:54:49 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ NR 2 -ERZ-EZP.271.61.2021.MK.AK.5158.pdf pdf 55.75 2021-09-15 14:00:47 Public message
2021-OJS181-469618-pl.pdf pdf 214.22 2021-09-17 13:24:21 Public message
Zmiana tresci SWZ 1-ERZ-EZP.271.61.2021.MK.AK.5232.pdf pdf 43.31 2021-09-17 13:24:21 Public message
Informacja o złożonych ofertach -ERZ-EZP.271.61.2021.MK.AK.5319.pdf pdf 43.24 2021-09-21 15:35:25 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-ERZ-EZP.271.61.2021.MK.AK.6457.pdf pdf 116.54 2021-11-10 15:24:30 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -2021-OJS250-661386-pl.pdf pdf 247.17 2022-01-05 12:39:00 Public message
2022-OJS006-011295-pl.pdf pdf 282.13 2022-01-10 10:59:11 Public message

Announcements

2022-01-10 10:59 Anna Kot Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na część 1 i część 2

2022-OJS006-011295-p [...].pdf

2022-01-05 12:39 Anna Kot Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część 3

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-11-10 15:24 Anna Kot Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ERZ-EZP.271.61.2021.MK.AK.6457

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-21 15:35 Anna Kot Informacja o złożonych ofertach -ERZ-EZP.271.61.2021.MK.AK.5319

Informacja o złożony [...].pdf

2021-09-21 11:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć:
- dla Części 1 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupy taryfowe C, G, R - kwotę: 22 729 435,19 zł brutto

- dla Części 2 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla lokali i obiektów – grupa taryfowa B – kwotę: 14 830 590,01 zł brutto

-dla Części 3 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – kwotę: 7 728 413,49 zł brutto


2021-09-17 13:24 Anna Kot Zmiana treści SWZ NR 1-ERZ-EZP.271.61.2021.MK.AK.5232
Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

2021-OJS181-469618-p [...].pdf

Zmiana tresci SWZ 1 [...].pdf

2021-09-15 14:00 Anna Kot Wyjaśnienie treści SWZ NR 2 - ERZ-EZP.271.61.2021.MK.AK.5158

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2021-09-13 15:54 Anna Kot Wyjaśnienie treści SWZ NR 1 -ERZ-EZP.271.61.2021.MK/AK.5107

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2765