Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Poddębickiego na okres 4 lat” - III postępowanie - PRI.272.9.2021

Awatar Pracownika
Jolanta Wójcik
Powiat Poddębicki
Deadlines:
Published : 18-08-2021 15:03:00
Placing offers : 18-08-2021 15:19:05
Offers opening : 26-08-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx docx 2331.5 2021-08-18 15:03:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Istotne dla stron postanowienia do umowy.doc doc 50.5 2021-08-18 15:03:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Ośw. wyk. o spełnieniu warunków.doc doc 2372 2021-08-18 15:03:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Ośw. oddanie zasobów do dyspozycji.doc doc 2354 2021-08-18 15:03:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Ośw. podmiotu oddającego zasoby o spełnieniu warunków i wykluczeniu.doc doc 2367 2021-08-18 15:03:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.doc doc 2374.5 2021-08-18 15:03:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie GK.docx docx 2321.25 2021-08-18 15:03:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Ośw. wyk. o aktualności inf..doc doc 2362.5 2021-08-18 15:03:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Wykaz rachunków bankowych.docx docx 2320.83 2021-08-18 15:03:00 Proceeding
Załącznik nr 10 -Informacje i dodatkowe dokumenty z załącznikami dotyczące jst.zip zip 20215.97 2021-08-18 15:03:00 Proceeding

Announcements

2021-08-26 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia to 188 600,00 zł
2021-08-18 15:19 Jolanta Wójcik Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: błędnie wsystwione postępowanie

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 175