Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.28.2021 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka-Wysock

Deadlines:
Published : 18-08-2021 12:51:00
Placing offers : 01-09-2021 09:00:00
Offers opening : 01-09-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 150.31 2021-08-18 12:51:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 874.6 2021-08-18 12:51:00 Proceeding
Załączniki (6-10) do SWZ.doc doc 96.5 2021-08-18 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ-Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.zip zip 2570.86 2021-08-18 12:51:00 Proceeding
Załacznik nr 12 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy.doc doc 243.5 2021-08-18 12:51:00 Proceeding
Załączniki (1-5) do SWZ.doc doc 162 2021-08-18 12:51:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 703.71 2021-09-01 13:31:41 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 799.37 2021-09-13 09:52:28 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 68.99 2021-10-11 09:37:31 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 101.03 2021-12-16 14:23:16 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 86.94 2021-12-16 14:23:54 Public message

Announcements

2021-12-16 14:23 Marcin Cetnarowicz Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2021-12-16 14:23 Marcin Cetnarowicz Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-10-11 09:37 Marcin Cetnarowicz Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-09-13 09:52 Marcin Cetnarowicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-01 13:31 Marcin Cetnarowicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-01 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 200.000,00 (brutto).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załączniki (1-5) do [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 508