Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.201.47.2021 „Wymiana instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 9 części)”

Deadlines:
Published : 18-08-2021 10:14:00
Placing offers : 03-09-2021 10:00:00
Offers opening : 03-09-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
445_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 192.32 2021-08-18 10:14:00 Proceeding
445_PPU_Wymiana inst. elektr.- 9 części.pdf pdf 474.11 2021-08-18 10:14:00 Proceeding
445_SWZ_Wymiana inst. elektr.- 9 części.pdf pdf 1036.4 2021-08-18 10:14:00 Proceeding
445_Załączniki do SWZ - formularze.docx docx 66.3 2021-08-18 10:14:00 Proceeding
Przedmiary robót + PFU.7z 7z 2658.5 2021-08-18 10:14:00 Proceeding
informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 205.93 2021-09-07 10:52:30 Public message
unieważnienie-cz. III zaakceptowane.pdf pdf 186.43 2021-09-24 14:58:28 Public message
unieważnienie postepowania w 8 częściach.docx.pdf pdf 257.66 2021-10-01 14:18:24 Public message
ogloszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 152.66 2021-10-22 09:21:33 Public message

Announcements

2021-10-22 09:21 Ewa Skrzypczak Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie o wyniku [...].pdf

2021-10-01 14:18 Ewa Skrzypczak Zamawiający w załączeniu przesyła informację o unieważnieniu postępowania w części I,II,IV,V,VI,VII,VIII,IX.

uniewaĹĽnienie poste [...].pdf

2021-09-24 14:58 Ewa Skrzypczak Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o unieważnieniu postępowania w części III.

unieważnienie-cz. II [...].pdf

2021-09-07 10:52 Ewa Skrzypczak Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o złożonych ofertach.

informacja o złożony [...].pdf

2021-09-03 10:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć:294.208,47 zł brutto
Część I: 9.598,28 zł gross
Część II: 9.417,00 zł brutto
Część III: 89.100,00 zł brutto
Część IV: 16.591,02 zł brutto
Część V: 22.883,10 zł brutto
Część VI: 9.413,64 zł brutto
Część VII: 9.605,91 zł brutto
Część VIII:108.000,00 zł brutto
Część IX: 19.599,52 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 903