Proceeding: S.270.11.2021 Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na budynek mieszkalny z częścią usługową (kancelarie leśniczych) oraz budowę budynku garażowo - gospodarczego wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną.

Deadlines:
Published : 17-08-2021 13:48:00
Placing offers : 15-09-2021 09:00:00
Offers opening : 15-09-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.62 2021-08-17 13:48:00 Proceeding
SPECYFIKACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.pdf pdf 679.99 2021-08-17 13:48:00 Proceeding
Załączniki nr 1-7 do SWZ.zip zip 264.03 2021-08-17 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa.zip zip 30299.37 2021-08-17 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 9 -STWIORB.zip zip 617.87 2021-08-17 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Przedmiary.zip zip 1269.78 2021-08-17 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 11 -wzór umowy.pdf pdf 1124.8 2021-08-17 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 12 - harmonogram ramowy.pdf pdf 395.46 2021-08-17 13:48:00 Proceeding
Odpowiedzi na kolejne pytanie.pdf pdf 403.09 2021-08-30 10:43:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 59.76 2021-08-27 11:06:25 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 432.71 2021-08-27 11:07:16 Public message
Zmiana SWZ.pdf pdf 405.64 2021-08-27 11:08:30 Public message
SKORYGOWANY Przedmiar robót INSTALACJE WOD-KAN..pdf pdf 211.91 2021-08-27 11:09:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 786.13 2021-09-15 12:15:56 Public message

Announcements

2021-09-15 12:15 Anna Dziedzic W załączeniu Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-15 09:00 Buyer message S.270.11.2021

Informacja na temat wysokości środków jakie Nadleśnictwo Krościenko zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego.

Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na budynek mieszkalny z częścią usługową (kancelarie leśniczych) oraz budowę budynku garażowo - gospodarczego wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 3.065.016,04 zł brutto
(słownie: trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy szesnaście złotych 04/100)
2021-08-30 10:43 Anna Dziedzic W załączeniu odpowiedzi na kolejne zadane pytania

Odpowiedzi na kolejn [...].pdf

2021-08-27 11:09 Anna Dziedzic W załączeniu SKORYGOWANY Przedmiar robót INSTALACJE WOD-KAN.

SKORYGOWANY Przedmia [...].pdf

2021-08-27 11:08 Anna Dziedzic W załączeniu zmiana SWZ

Zmiana SWZ.pdf

2021-08-27 11:07 Anna Dziedzic W załączeniu odpowiedzi na zadane pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-08-27 11:06 Anna Dziedzic W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 805