Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-ZP/KM/351-22/2021 TP/U „Organizacja jednodniowej konferencji poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci, wobec osób z niepełnosprawnościami, wobec osób starszych, wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec osób o różnych orientacjach seksualnych oraz wobec kobiet i wobec mężczyzn w rodzinie”.

Deadlines:
Published : 17-08-2021 11:12:00
Placing offers : 25-08-2021 10:00:00
Offers opening : 25-08-2021 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - 351-22-2021.pdf pdf 1041.67 2021-08-17 11:12:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ-OPZ 351-22-2021.pdf pdf 719.89 2021-08-17 11:12:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - Umowa 351-22-2021.pdf pdf 820.82 2021-08-17 11:12:00 Proceeding
08d9609c-ad2a-5ed8-8a7e-a20001517fcf.pdf pdf 107.04 2021-08-17 11:12:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 38.85 2021-08-17 11:12:00 Criterion
Zał. nr 4 do SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.DOCX DOCX 28.61 2021-08-17 11:12:00 Criterion
załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 20.29 2021-08-17 11:12:00 Criterion
załącznik nr 6a - 6b do SWZ - Informacja dodatkowa.docx docx 23.55 2021-08-17 11:12:00 Criterion
załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej 351-23-2021.docx docx 36.64 2021-08-17 11:12:00 Criterion
Odpowiedź na pytania 351-22-2021.pdf pdf 619.31 2021-08-24 12:41:24 Public message
Informacja o kwocie 321-22-2021.pdf pdf 508.69 2021-08-25 10:21:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert 351-22-2021.pdf pdf 517.36 2021-08-25 12:53:56 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-22-2021.pdf pdf 740.68 2021-09-02 11:29:24 Public message
08d9767d-362c-f32c-053b-190001fd9f09.pdf pdf 64.75 2021-09-13 08:31:27 Public message

Announcements

2021-09-13 08:31 Paweł Ginel W związku z zawarciem umowy w przedmiocie realizacji zamówienia Zamawiający w załączeniu publikuje stosowne pismo.

08d9767d-362c-f32c-0 [...].pdf

2021-09-02 11:29 Paweł Ginel W związku z dokonaną oceną ofert Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną informację.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-25 12:53 Paweł Ginel W związku z dokonaniem otwarcia ofert Zamawiający publikuje w załączeniu stosowne pismo.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-25 10:21 Katarzyna Boruc - Chrościcka W związku z upływem terminu na składanie ofert Zamawiający w załączeniu publikuje stosowne pismo.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-08-24 12:41 Paweł Ginel W związku z nadesłanymi pytaniami od Wykonawców Zamawiający w załączeniu publikuje odpowiedzi.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy Attachment required

Zał. nr 3 do SWZ - F [...].docx

(0)
2 Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 4 do SWZ Attachment required

Zał. nr 4 do SWZ - [...].DOCX

(0)
3 Wykaz usług - załącznik nr 5 do SWZ Attachment required

załącznik nr 5 do SW [...].docx

(0)
4 Wykazy składane w celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium nr 2 i 3 – przedmiotowe środki dowodowe - załącznik nr 6a i 6b do SWZ - składane w celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium nr 2 i 3

załącznik nr 6a - 6b [...].docx

(0)
5 oświadczenie o grupie kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ - składany na wezwanie Zamawiającego

załącznik nr 7 do SW [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 833