Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.50.2021.AG Konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku, w tym prowadzenie akcji zimowej na Skarpie Wiślanej w Płocku.

Alina Głuszek-Obszyńska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 20-08-2021 13:35:00
Placing offers : 22-09-2021 12:00:00
Offers opening : 22-09-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział II - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 209.9 2021-08-20 13:35:00 Proceeding
Dział III - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 295.18 2021-08-20 13:35:00 Proceeding
espd-request.zip zip 86.27 2021-08-20 13:35:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.54 2021-08-20 13:35:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 240.14 2021-08-20 13:35:00 Proceeding
załącznik nr 1 do OPZ i umowy - mapa.pdf pdf 3244.44 2021-08-20 13:35:00 Proceeding
załącznik nr 2 do OPZ i umowy - wykaz obiektów.pdf pdf 44.63 2021-08-20 13:35:00 Proceeding
załącznik nr 3 do OPZ i umowy - Skarpa amfiteatr.pdf pdf 2059.13 2021-08-20 13:35:00 Proceeding
załącznik nr 4 do OPZ i umowy - pojemniki.pdf pdf 33.41 2021-08-20 13:35:00 Proceeding
załącznik nr 5 do OPZ i umowy - wzór tablicy.pdf pdf 339.28 2021-08-20 13:35:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do OPZ i umowy - formularz cenowy w wersji edytowalnej.ods ods 21.5 2021-08-20 13:35:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do OPZ i umowy - formularz cenowy.pdf pdf 89.74 2021-08-20 13:35:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.odt odt 29.16 2021-08-20 13:35:00 Proceeding
Ogłosznie o zmianie.pdf pdf 71.42 2021-08-25 12:35:45 Public message
zmiana treści SWZ 1.pdf pdf 139.33 2021-08-25 12:35:45 Public message
Ogłoszenie o zmianie opublikowane.pdf pdf 71.57 2021-08-27 10:47:53 Public message
zmiana treści SWZ 2.pdf pdf 371.39 2021-09-06 11:35:05 Public message
wzór umowy Skarpa Wiślana 6.09.pdf pdf 290.82 2021-09-06 11:35:05 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 96.79 2021-09-21 13:46:33 Public message
Sprostowanie.pdf pdf 131.61 2021-09-22 08:36:03 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 137.24 2021-09-22 12:51:11 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 150.58 2021-10-13 13:31:29 Public message

Announcements

2021-10-13 13:31 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-22 12:51 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-22 08:36 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu sprostowanie do Formularza oferty.

Sprostowanie.pdf

2021-09-21 13:46 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie. [...].pdf

2021-09-06 11:35 Agnieszka Szatkowska Szanowni Państwo
W załączeniu informacja o zmianie treści SWZ.

zmiana treści SWZ 2. [...].pdf

wzór umowy Skarpa Wi [...].pdf

2021-08-27 10:47 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu opublikowane ogłoszenie o zmianie.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-08-25 12:35 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu informacja o zmianie treści SWZ.

Ogłosznie o zmianie. [...].pdf

zmiana treści SWZ 1. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 647