Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00149182/01 Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Nowa Ruda poprzez budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Bartnica, Jugów, Bożków i Wolibórz

Marcin Bernat
Gmina Nowa Ruda
Deadlines:
Published : 13-08-2021 20:44:00
Placing offers : 31-08-2021 10:00:00
Offers opening : 31-08-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie Budowa oświetlenia 13.08.2021.pdf pdf 153.48 2021-08-13 20:44:00 Proceeding
SWZ Budowa oświetlenia 13.08.2021.pdf pdf 430.25 2021-08-13 20:44:00 Proceeding
Umowa Budowa oświetlenia 13.08.2021.docx docx 56.82 2021-08-13 20:44:00 Proceeding
Załączniki do SWZ Budowa oświetlenia 13.08.2021.docx docx 51.4 2021-08-13 20:44:00 Proceeding
Bartnica.zip zip 13955.88 2021-08-13 20:44:00 Proceeding
Bożków.zip zip 14364.31 2021-08-13 20:44:00 Proceeding
Jugów.zip zip 10423.43 2021-08-13 20:44:05 Proceeding
Wolibórz.zip zip 22888.63 2021-08-13 20:44:25 Proceeding
Informacja otwaracie ofert Budowa oświetlenia 31.08.2021.pdf pdf 245.65 2021-08-31 15:37:08 Public message
Wybór oferty Budowa oświetlenia 13.09.2021.pdf pdf 743.59 2021-09-13 15:35:54 Public message

Announcements

2021-09-13 15:35 Marcin Bernat W załączeniu publikujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1,2,3,4 przedmiotowego postępowania.

Wybór oferty Budowa [...].pdf

2021-08-31 15:37 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy informację z otwarcia ofert w postępowaniu.

Informacja otwaracie [...].pdf

2021-08-31 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację części 1 zamówienia 120649,94 zł brutto.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację części 2 zamówienia 40776,95 zł brutto.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację części 3 zamówienia 84841,50 zł brutto.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację części 4 zamówienia 46749,74 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 545