Proceeding: AG 261-19/21 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Izby Przyjęć i Oddziału nr 12A

Deadlines:
Published : 13-08-2021 09:23:00
Placing offers : 15-09-2021 09:00:00
Offers opening : 15-09-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 188.86 2021-08-13 09:23:00 Proceeding
SWZ i załączniki wersja edytowalna.zip zip 309.58 2021-08-13 09:23:00 Proceeding
SWZ i załączniki- wersja pdf.zip zip 3975.16 2021-08-13 09:23:00 Proceeding
Wyjaśnienia I.pdf pdf 616.38 2021-08-30 12:21:36 Public message
Wyjaśnienia II.pdf pdf 657.16 2021-08-31 07:48:22 Public message
Wyjaśnienia III.pdf pdf 621.67 2021-08-31 14:02:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 236.94 2021-09-15 09:47:48 Public message

Announcements

2021-09-15 09:47 Krystian Narloch Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-15 09:00 Buyer message Kwota jaką Szpital zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :
Pakiet nr 1 : 62 554,00 zł brutto;
Pakiet nr 2 : 39 113,00 zł brutto;
Pakiet nr 3 : 5 400,00 zł brutto;
Pakiet nr 4 : 41 574,00 zł brutto;
Pakiet nr 5 : 12 118,00 zł brutto;
Pakiet nr 6 : 9 226,00 zł brutto.
2021-08-31 14:02 Artur Panitz Wyjaśnienia III

Wyjaśnienia III.pdf

2021-08-31 07:48 Krystian Narloch Wyjaśnienia II

Wyjaśnienia II.pdf

2021-08-30 12:21 Artur Panitz Wyjaśnienia

Wyjaśnienia I.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 635