Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP00146238/01 „Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji zapory zbiornika wodnego w miejscowości Dzikowiec”

Marcin Bernat
Gmina Nowa Ruda
Deadlines:
Published : 11-08-2021 20:58:00
Placing offers : 30-08-2021 10:00:00
Offers opening : 30-08-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Umowa Aktualizacja dokumentacji wzór 10.08.2021.docx docx 55.33 2021-08-11 20:58:00 Proceeding
SWZ Aktualizacja dokumentacji 11.08.2021 podpis.pdf pdf 8553.17 2021-08-11 20:58:00 Proceeding
Załączniki do SWZ Aktualizacja dokumentacji 10.08.2021.docx docx 44.88 2021-08-11 20:58:00 Proceeding
Ogłoszenie Aktualizacja dokumentacji 11.08.2021.pdf pdf 108.91 2021-08-11 20:58:00 Proceeding
Projekt.zip zip 11406.92 2021-08-11 20:58:00 Proceeding
SWZ Aktualizacja dokumentacji mod_13.08.2021.pdf pdf 374.45 2021-08-13 19:37:34 Proceeding
Ogłoszenie_zmiana Aktualizacja dokumentacji 13.08.2021.pdf pdf 37.87 2021-08-13 19:37:42 Proceeding
Ogłoszenie_zmiana_2 Aktualizacja dokumentacji 24.08.2021.pdf pdf 45.27 2021-08-24 13:14:14 Public message
Zmiana treści SWZ pismo podpis 23.08.2021.pdf pdf 574.4 2021-08-24 13:14:14 Public message
SWZ Aktualizacja dokumentacji mod_23.08.2021 podpis.pdf pdf 8287.01 2021-08-24 13:14:14 Public message
Wyjaśnienie treści zamówienia 23.08.2021 podpis.pdf pdf 271.76 2021-08-24 13:15:09 Public message
pismo Akutalizacja 27.08.2021.pdf pdf 942.26 2021-08-27 15:58:16 Public message
Informacja z otawarcia ofert 30.08.2021.pdf pdf 212.32 2021-08-30 15:40:31 Public message
unieważnienie postępowania 1.09.2021r..pdf pdf 269.61 2021-09-01 15:38:41 Public message

Announcements

2021-09-01 15:38 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy informację o unieważnieniu postępowania.

unieważnienie postęp [...].pdf

2021-08-30 15:40 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy informację o ofertach złożonych w postępowaniu.

Informacja z otawarc [...].pdf

2021-08-30 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia wynosi brutto: 32 187,32 zł.
2021-08-27 15:58 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy odpowiedź na pismo, które wpłynęło do Zamawiającego w sprawie przedmiotowego postępowania.

pismo Akutalizacja 2 [...].pdf

2021-08-24 13:15 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy odpowiedź na korespondencję, które wpłynęło do Zamawiającego w sprawie przedmiotowego postępowania.

Wyjaśnienie treści z [...].pdf

2021-08-24 13:14 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy dokumenty dotyczące zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie_zmiana_2 [...].pdf

Zmiana treści SWZ pi [...].pdf

SWZ Aktualizacja dok [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 692