Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZ/06/2021/mG/EX Usługi eksperckie realizowane w projekcie „μGranty B+R dla przedsiębiorstw" (Projekt) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

Areta Żygadłowska
Excento Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 11-08-2021 13:38:00
Placing offers : 28-09-2021 09:00:00
Offers opening : 28-09-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4 Załączniki 4a-d do zał nr 7 do SWZ.zip zip 272.55 2021-08-11 13:38:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.83 2021-08-11 13:38:00 Proceeding
Załączniki nr 1,2,3,4 do SWZ edytowalne.zip zip 163.18 2021-08-11 13:38:00 Proceeding
SWZ_usługi eksperckie.pdf pdf 1860.45 2021-08-11 13:38:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie_27_08_2021.pdf pdf 452.4 2021-08-27 12:28:38 Public message
Informacja o zmianie treści SWZ_27_08_2021.pdf pdf 468.04 2021-08-27 12:29:13 Public message
Odpowiedź na pytanie_01_09_2021.pdf pdf 450.75 2021-09-01 11:37:17 Public message
08d9743b-b7f8-9199-053b-190001fd97ea.pdf pdf 39.48 2021-09-10 11:30:40 Public message
Informacja o zmianie treści SWZ_10_09_2021.pdf pdf 462.28 2021-09-10 11:32:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 403.1 2021-09-29 12:49:55 Public message
0 Informacja z otwarcia ofert_korekta_1.pdf pdf 402.97 2021-10-19 13:32:06 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty_PZ-06-2021-mG-EX_EX.pdf pdf 565.94 2021-11-25 15:10:04 Public message

Announcements

2021-11-25 15:10 Areta Żygadłowska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-10-19 13:32 Areta Żygadłowska Informacja z otwarcia ofert_korekta.

0 Informacja z otwar [...].pdf

2021-09-29 12:49 Areta Żygadłowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-28 09:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:
W części I: 48.000,00 zł brutto
W części II: 72.000,00 zł brutto
W części III: 48.000,00 zł brutto
W części IV: 48.000,00 zł brutto
2021-09-10 11:32 Areta Żygadłowska Informacja o zmianie treści SWZ_10_09_2021

Informacja o zmianie [...].pdf

2021-09-10 11:30 Areta Żygadłowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

08d9743b-b7f8-9199-0 [...].pdf

2021-09-01 11:37 Areta Żygadłowska Odpowiedź na pytanie_01_09_2021

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2021-08-27 12:29 Areta Żygadłowska Informacja o zmianie treści SWZ_27_08_2021

Informacja o zmianie [...].pdf

2021-08-27 12:28 Areta Żygadłowska Odpowiedź na pytanie_27_08_2021

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1341