Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.201.45.2021 Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranżowej budynku szkoły Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 na os. Oświecenia 64 w Poznaniu

Deadlines:
Published : 11-08-2021 08:26:00
Placing offers : 30-08-2021 13:00:00
Offers opening : 30-08-2021 13:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 136.54 2021-08-11 08:26:00 Proceeding
SWZ Modernizacja SSP4 os. O┼øwiecenia 64 14.06.2021r_wersja_ostateczna.pdf pdf 482.17 2021-08-11 08:26:00 Proceeding
411_PFU.pdf pdf 823.26 2021-08-11 08:26:00 Proceeding
PPU Modernizacja SSP4 os. Oświecenia 64 po korekcie_wersja ostateczna.pdf pdf 363.64 2021-08-11 08:26:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.docx docx 32.79 2021-08-11 08:26:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 166.82 2021-09-01 08:08:37 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania - na stronę.pdf pdf 292.13 2021-09-07 11:27:52 Public message
ogloszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 58.81 2021-09-23 12:34:23 Public message
ogloszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 58.81 2021-10-08 08:52:50 Public message

Announcements

2021-10-08 08:52 Ewa Skrzypczak Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnieniu.

ogloszenie o wyniku [...].pdf

2021-09-23 12:34 Ewa Skrzypczak Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie o wyniku [...].pdf

2021-09-07 11:27 Ewa Skrzypczak Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o unieważnieniu postępowania.

informacja o unieważ [...].pdf

2021-09-01 08:08 Ewa Skrzypczak W załączeniu informacja o złożonych ofertach.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-30 13:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 492 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 574