Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BO/7/2021 OPRACOWANIE MAP ZMIAN POKRYCIA TERENU

Izabel Gawlik-Barańska
Polska Agencja Kosmiczna
Deadlines:
Published : 10-08-2021 11:56:00
Placing offers : 10-09-2021 10:30:00
Offers opening : 10-09-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125.54 2021-08-10 11:56:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 379.44 2021-08-10 11:56:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ.pdf pdf 3142.55 2021-08-10 11:56:00 Proceeding
Załacznik nr 10 do SWZ .pdf pdf 144.88 2021-08-10 11:56:00 Proceeding
Załaczniki od 2 do 9 do SWZ.pdf pdf 12974.53 2021-08-10 11:56:00 Proceeding
odpowiedź na pytanie Wykonawcy - pismo Zamawiającego z dnia 17.08.2021 r.pdf pdf 57.88 2021-08-17 15:24:41 Public message
pismo Zamawiającego w sprawie udzielenia wyjaśnien do SWZ.pdf pdf 70.24 2021-09-02 12:48:06 Public message
Załacznik nr 2.docx docx 32.01 2021-09-02 12:48:06 Public message
JEDZ - Załacznik Nr 3 do SWZ.doc doc 189.5 2021-09-02 12:48:06 Public message
Załacznik nr 4.docx docx 16.32 2021-09-02 12:48:06 Public message
załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 17.19 2021-09-02 12:48:06 Public message
Załacznik nr 6 do SWZ.docx docx 17.25 2021-09-02 12:48:06 Public message
Załacznik nr 7 do SWZ.docx docx 15.23 2021-09-02 12:48:06 Public message
Wykaz Usług - załącznik Nr 8 do SWZ.docx docx 49.02 2021-09-02 12:48:06 Public message
Wykaz osób- załącznik Nr 9 do SIWZ.docx docx 53.21 2021-09-02 12:48:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert..pdf pdf 152.16 2021-09-13 10:55:09 Public message
Informacja o wyborze oferty na stronę signed.pdf pdf 140.78 2021-10-11 10:27:16 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania.pdf pdf 97.23 2021-11-10 09:28:04 Public message

Announcements

2021-11-10 09:28 Izabel Gawlik-Barańska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-10-11 10:27 Izabel Gawlik-Barańska Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-13 10:55 Izabel Gawlik-Barańska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-10 10:30 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na: OPRACOWANIE MAP ZMIAN POKRYCIA TERENU.
Zamawiający - Polska Agencja Kosmiczna - działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 579.313,33 zł brutto.
2021-09-02 12:48 Izabel Gawlik-Barańska odpowiedzi na pytania Wykonawców - pismo Zamawiającego z dnia 02.09.2021 r.

pismo Zamawiającego [...].pdf

Załacznik nr 2.docx

JEDZ - Załacznik Nr [...].doc

Załacznik nr 4.docx

załącznik nr 5 do SW [...].docx

Załacznik nr 6 do SW [...].docx

Załacznik nr 7 do SW [...].docx

Wykaz Usług - załącz [...].docx

Wykaz osób- załączni [...].docx

2021-08-17 15:24 Izabel Gawlik-Barańska odpowiedź na pytanie Wykonawcy- pismo Zamawiającego z dnia 17.08.2021 r.

odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1274