Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00142558/01 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Żwirki na odcinku od ul. Armii Krajowej do Alei Kociewskiej w Tczewie ZUK.271.3.8.2021

Zakład Usług Komunalnych
Gmina Miejska Tczew Department: Zakład Usług Komunalnych
Deadlines:
Published : 10-08-2021 09:10:00
Placing offers : 25-08-2021 09:00:00
Offers opening : 25-08-2021 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.02 2021-08-10 09:10:00 Proceeding
2. SWZ.docx docx 303.49 2021-08-10 09:10:00 Proceeding
3. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SWZ.zip zip 25254.86 2021-08-10 09:10:00 Proceeding
3. Informacja z otwarcia ofert.docx docx 169.32 2021-08-25 10:03:41 Public message
4. Unieważnienie postepowania.docx docx 168.66 2021-08-25 12:02:22 Public message
5. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 54.07 2021-08-26 11:55:29 Public message

Announcements

2021-08-26 11:55 Zakład Usług Komunalnych Ogłoszenie o wyniku postępowania

5. Ogłoszenie o wyni [...].pdf

2021-08-25 12:02 Zakład Usług Komunalnych Unieważnienie postępowania

4. Unieważnienie pos [...].docx

2021-08-25 10:03 Zakład Usług Komunalnych Informacja z otwarcia ofert

3. Informacja z otwa [...].docx

2021-08-25 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć 392 731,87 zł na sfinansowanie zamówienia.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 443