Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00140333/01 Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach III naboru do Programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji

Deadlines:
Published : 06-08-2021 21:57:00
Placing offers : 31-08-2021 10:00:00
Offers opening : 31-08-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Ogłoszenie o zamówieniu - Link

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1606.54 2021-08-06 21:57:00 Proceeding
zał. nr 1 - formularz oferty.docx docx 588.5 2021-08-06 21:57:00 Proceeding
zał. nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków i nie podleganiu wykluczeniu.RTF RTF 2605.14 2021-08-06 21:57:00 Proceeding
zał. nr 3 - zobowizanie o oddaniu zasobw.doc doc 96 2021-08-06 21:57:00 Proceeding
zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej.doc doc 95 2021-08-06 21:57:00 Proceeding
zał. nr 5 - wykaz personelu.doc doc 167 2021-08-06 21:57:00 Proceeding
zał. nr 6 - wzór umowy ramowej i umowy wykonawczej.pdf pdf 543.71 2021-08-06 21:57:00 Proceeding
zał. nr 7 - OPZ.pdf pdf 499.73 2021-08-06 21:57:00 Proceeding
zał. nr 8 - Klauzula RODO.pdf pdf 262.32 2021-08-06 21:57:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ 27.08.pdf pdf 686.3 2021-08-29 19:59:46 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.81 2021-08-19 13:38:40 Public message
SWZ po zmianach.pdf pdf 666.32 2021-08-19 13:38:40 Public message
wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.pdf pdf 244.46 2021-08-19 13:38:40 Public message
zał. nr 1 - formularz oferty po zmianach.docx docx 588.92 2021-08-19 13:38:40 Public message
zał. nr 6 - projekt umowy ramowej i umowy wykonawczej po zmianach.pdf pdf 231.35 2021-08-19 13:38:40 Public message
wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 71.97 2021-08-20 15:08:19 Public message
wyjaśnienia treści SWZ 3.pdf pdf 223.68 2021-08-26 09:38:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 394.07 2021-09-01 14:17:40 Public message
2021_09_24_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na www-sig.pdf pdf 640.6 2021-09-24 20:08:04 Public message
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru ofert w cz. III.pdf pdf 97.54 2021-10-05 12:05:23 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w III części na www.pdf pdf 157.06 2021-10-05 14:08:09 Public message

Announcements

2021-10-05 14:08 Paweł Broszewski Zamawiający przesyła informację o powtórzeniu czynności wyboru ofert w III części zamówienia.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-05 12:05 Paweł Broszewski Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu czynności wyboru ofert w zakresie III części zamówienia oraz o powtórzeniu czynności.

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-09-24 20:08 Paweł Broszewski Zamawiający zamieszcza informację z wyboru Wykonawców w zakresie umowy ramowej, oraz o częściowym unieważnieniu postępowania.

2021_09_24_Informacj [...].pdf

2021-09-01 14:17 Paweł Broszewski Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-31 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:
część I: 56 293,61 zł brutto,
część II: 58 109,53 zł brutto,
część III: 33 594,57 zł brutto,
część IV: 6 355,73 zł brutto,
część V: 103 507,60 zł brutto,
część VI: 39 950,30 zł brutto,
część VII: 103 507,60 zł brutto.
2021-08-29 19:59 Paweł Broszewski Zamawiający publikuje nowe wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-08-26 09:38 Paweł Broszewski Zamawiający publikuje trzeci zestaw wyjaśnień treści SWZ.

wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-08-20 15:08 Paweł Broszewski Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia treści SWZ.

wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-08-19 13:38 Paweł Broszewski Zamawiający publikuje informację z wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ wraz z załącznikami.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ po zmianach.pdf

wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

zał. nr 1 - formular [...].docx

zał. nr 6 - projekt [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2850