Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/2021/MUND Wykonanie wraz z dostawą oznak rozpoznawczych na umundurowanie wyjściowe i polowe, proporczyków na beret oraz oznak identyfikacyjnych

Deadlines:
Published : 06-08-2021 09:36:00
Placing offers : 16-09-2021 11:11:47
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu ul. Wojska Polskiego 2F 22-400 Zamość

zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pod nazwą :  " wykonanie
wraz z dostawą oznak rozpoznawczych  na umundurowanie wyjściowe i polowe, proporczyków na beret oraz oznak identyfikacyjnych  z
nazwiskiem do umundurowania polowego. zgodnie z załączonym zestawieniem" zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym zgodnie z załącznikiem.

Zamawiający będzie rozpatrywał tylko i wyłącznie pełną ofertę sporządzoną zgodnie z wzorem formularza cenowego.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 261 181 641/ 508 192 613.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
wycena oznaki rozpoznawcze WP.odt odt 20.72 2021-08-06 09:36:00 Subject of the order

Announcements

2021-09-16 11:11 Krzysztof Mazurek Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Anulowano postępowanie z powodu zmiany zakresu, wielkości oraz warunków zamówienia.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opis pozycji zgodny z załączonym formularzem -

wycena oznaki rozpoz [...].odt

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 14 dni od daty złożenia zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 337