Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OSiR/3/2021 Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni AquaStar przy ul. Szczecińskiej 35 w Stargardzie

Deadlines:
Published : 05-08-2021 22:01:00
Placing offers : 13-08-2021 10:00:00
Offers opening : 13-08-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard, zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 275, w związku z art. 359 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 750 000 euro, w trybie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni AquaStar przy ul. Szczecińskiej 35 w Stargardzie.


W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.26 2021-08-05 22:01:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 181.69 2021-08-05 22:01:00 Proceeding
3. SWZ ZALACZNIKI.docx docx 75.36 2021-08-05 22:01:00 Proceeding
5. KOMUNIKAT I ZMIANA SWZ.pdf pdf 33.09 2021-08-10 21:20:38 Public message
5. SWZ ZALACZNIKI ZMIANA.docx docx 74.79 2021-08-10 21:20:38 Public message
11. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 77.46 2021-08-13 14:03:28 Public message
11. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 83.16 2021-08-13 14:10:56 Public message
16. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 106.51 2021-08-24 14:19:24 Public message
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty.pdf pdf 86.27 2021-09-08 20:36:35 Public message
28. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty III WYBÓR.pdf pdf 427.74 2021-09-17 14:35:41 Public message

Announcements

2021-09-17 14:35 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

28. zawiadomienie o [...].pdf

2021-09-08 20:36 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Zawiadomienie o pono [...].pdf

2021-08-24 14:19 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

16. zawiadomienie o [...].pdf

2021-08-13 14:10 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

11. Informacja z ot [...].pdf

2021-08-13 14:03 Honorata Siry-Jabłońska W załączeniu Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

11. Informacja z ot [...].pdf

2021-08-13 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zadania dysponuje kwotą 236 000,00 zł brutto.
2021-08-10 21:20 Honorata Siry-Jabłońska W załączeniu Zamawiający przekazuje komunikat dotyczący zmiany treści załączników nr 1 i nr 6 do SWZ.

5. KOMUNIKAT I ZMIA [...].pdf

5. SWZ ZALACZNIKI ZM [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 493