Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OSiR/2/2021 Dostawa i montaż stalowych trybun sportowych na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 05-08-2021 21:01:00
Placing offers : 13-08-2021 10:00:00
Offers opening : 13-08-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje
o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na dostawę i montaż stalowych trybun sportowych na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.


W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 106.3 2021-08-05 21:01:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 182.13 2021-08-05 21:01:00 Proceeding
3. SWZ ZALACZNIKI.docx docx 73.42 2021-08-05 21:01:00 Proceeding
4. Zalacznik 6 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip zip 281.08 2021-08-05 21:01:00 Proceeding
5. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ.pdf pdf 127.62 2021-08-10 15:47:42 Public message
6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.zip zip 15826.07 2021-08-11 10:38:36 Public message
6. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ cz. 2.pdf pdf 63.13 2021-08-11 10:38:36 Public message
11. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 83.16 2021-08-13 14:11:58 Public message
18. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 132.27 2021-09-01 10:10:39 Public message

Announcements

2021-09-01 10:10 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

18. zawiadomienie o [...].pdf

2021-08-13 14:11 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

11. Informacja z ot [...].pdf

2021-08-13 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zadania dysponuje kwotą 250 000,00 zł brutto.
2021-08-11 10:38 Honorata Siry-Jabłońska W załączeniu Zamawiający przekazuje część 2 odpowiedzi na pytania do SWZ jakie wpłynęły w prowadzonym postępowaniu.

6. DOKUMENTACJA FOTO [...].zip

6. ODPOWIEDZI NA PYT [...].pdf

2021-08-10 15:47 Honorata Siry-Jabłońska W załączeniu Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania do SWZ jakie wpłynęły w prowadzonym postępowaniu.

5. ODPOWIEDZI NA PYT [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 771