Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPU.271.8.2021 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 031S (nr ewid. dz. 421) w Zwierzyńcu Pierwszym, gmina Opatów

Robert Puchała
Gmina Opatów
Deadlines:
Published : 06-08-2021 19:51:00
Placing offers : 24-08-2021 12:00:00
Offers opening : 24-08-2021 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacje Techniczne ulica Leśna w Zwierzyńcu I..pdf pdf 945.13 2021-08-06 19:51:00 Proceeding
Przedmiar robót.pdf pdf 415.84 2021-08-06 19:51:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip zip 840.86 2021-08-06 19:51:00 Proceeding
TABELA KOSZTOWA (Kosztorys ofertowy) Załącznik nr 1A do SWZ.rtf rtf 82.59 2021-08-06 19:51:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy.docx docx 67.1 2021-08-06 19:51:00 Proceeding
SWZ z załącznikami w postępowaniu ZPU 271.8.2021.doc doc 329 2021-08-06 19:51:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021 BZP 00140290 01 z dnia 2021-08-06.pdf pdf 124.68 2021-08-06 19:51:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert ZPU 271.8.2021.doc doc 584.5 2021-08-24 13:18:05 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu ZPU 271.8.2021.pdf pdf 326.23 2021-09-01 10:34:51 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021 BZP 00175944 01 z dnia 2021-09-09.pdf pdf 45.92 2021-09-09 14:16:12 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2021 BZP 00242143 01 z dnia 2021-10-22.pdf pdf 41.33 2021-10-29 10:09:32 Public message

Announcements

2021-10-29 10:09 Robert Puchała Zamawiający - Gmina Opatów zawiadamia o wykonaniu umowy postępowania ZPU 271.8.2021

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2021-09-09 14:16 Robert Puchała Zamawiający - Gmina Opatów zawiadamia o wyniku postępowania ZPU 271.8.2021

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-09-01 10:34 Robert Puchała Zamawiający - Gmina Opatów zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu ZPU 271.8.2021

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-08-24 13:18 Robert Puchała Zamawiający – Gmina Opatów, informuje o otwarciu ofert w postępowaniu ZPU 271.8.2021.

Informacja z otwarci [...].doc

2021-08-24 12:00 Buyer message Zamawiający – Gmina Opatów informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 743 977,70 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 573