Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WPA.271.2.1.WPA-I.2021. Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Piotr Kalicki
Gmina Rogóźno
Deadlines:
Published : 09-08-2021 11:13:00
Placing offers : 09-09-2021 10:00:00
Offers opening : 09-09-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 87 2021-08-09 11:13:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 216.5 2021-08-09 11:13:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 66 2021-08-09 11:13:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 43.5 2021-08-09 11:13:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 40 2021-08-09 11:13:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 49 2021-08-09 11:13:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.pdf pdf 646.42 2021-08-09 11:13:00 Proceeding
Ogłoszenie_o_zamówieniu_2021-OJS152-404082-pl.pdf pdf 167.27 2021-08-09 11:13:00 Proceeding
ROGOZNO_GZ_SWZ.pdf pdf 953.75 2021-08-09 11:13:00 Proceeding
Zal_1_Wykaz_PPE.xls xls 195 2021-08-09 11:13:00 Proceeding
Sprostowanie ogłoszenia.pdf pdf 93.92 2021-09-06 09:32:49 Public message
Odpowiedzi_01.docx docx 25.64 2021-09-02 15:38:28 Public message
Zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 417.14 2021-09-03 13:02:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert grupa zakupowa dostawa energii elektrycznej.pdf pdf 411.79 2021-09-09 13:29:44 Public message
Informacja_o_wyborze_oferty_strona.pdf pdf 541.85 2021-10-14 13:20:17 Public message

Announcements

2021-10-14 13:20 Piotr Kalicki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2021-09-09 13:29 Piotr Kalicki Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-09 10:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 1.667.848,27 zł.
2021-09-06 09:32 Piotr Kalicki Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2021-09-03 13:02 Piotr Kalicki Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana terminu skład [...].pdf

2021-09-02 15:38 Piotr Kalicki Wyjaśnienia treści SWZ

Odpowiedzi_01.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1016