Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIR.271.2.15.2021 „Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap”

Tomasz Krajewski
Miasto Łomża
Deadlines:
Published : 02-08-2021 14:19:00
Placing offers : 18-08-2021 10:00:00
Offers opening : 18-08-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 117.3 2021-08-02 14:19:00 Proceeding
SWZ Remont ul. Wojska Polskiego.pdf pdf 798.75 2021-08-02 14:19:00 Proceeding
Zał. nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 32.34 2021-08-02 14:19:00 Proceeding
Zał. nr 2 Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków i brak podstaw wy....docx docx 18.38 2021-08-02 14:19:00 Proceeding
Zał. nr 3 Oświadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby.docx docx 19.08 2021-08-02 14:19:00 Proceeding
Zał. nr 4 Zobowiązanie podmiotu.docx docx 18.6 2021-08-02 14:19:00 Proceeding
Zał. nr 5 Oświadcz-grupa kapit..docx docx 18.32 2021-08-02 14:19:00 Proceeding
Zał. nr 6 Oświadczenie Wykonawcow składajacych ofertę wspólną.doc doc 50 2021-08-02 14:19:00 Proceeding
Zał. nr 7 Wzór umowy.pdf pdf 725.7 2021-08-02 14:19:00 Proceeding
Zał. nr 8 Karta gwarancyjna.pdf pdf 351.76 2021-08-02 14:19:00 Proceeding
Zał. nr 9 Dokumentacja techniczna.zip zip 127178.19 2021-08-02 14:19:00 Proceeding
Zał. nr 10A PRZEDMIAR - ROBOTY DROGOWE UL WOJSKA POLSKIEGO 23.07.2021.pdf pdf 7144.37 2021-08-02 14:19:00 Proceeding
Zał. nr 10B PRZEDMIAR - ROBOTY SANITARNE UL WOJSKA POLSKIEGO 23.07.2021.pdf pdf 7134.73 2021-08-02 14:19:00 Proceeding
Zał. nr 11 Fotografia wnętrza studni kanalizacji sanitarnej – kolizja z przykanalikiem kanalizacji deszczowej.pdf pdf 1105.8 2021-08-02 14:19:00 Proceeding
Zał. nr 12 - Standardy wykonania i odbioru robot budowlanych na terenach zadrzewionych.pdf pdf 7411.97 2021-08-02 14:19:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania z dnia 11.08.2021.pdf pdf 406.51 2021-08-11 11:38:46 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 45.56 2021-08-11 11:38:46 Public message
odpowiedzi na pytania z dnia 16.08.2021.pdf pdf 378.29 2021-08-16 14:47:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 193.59 2021-08-18 13:15:52 Public message
informacja o wyborze oferty (2).pdf pdf 542.3 2021-08-24 14:24:57 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 415.5 2021-08-24 14:24:57 Public message

Announcements

2021-08-24 14:24 Tomasz Krajewski W dniu 24.08.2021 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-18 13:15 Tomasz Krajewski W dniu 18.08.2021 r. Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-18 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia to: 7 000 000, 00 zł brutto
2021-08-16 14:47 Tomasz Krajewski W dniu 16.08.2021 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-08-11 11:38 Tomasz Krajewski W dniu 11.08.2021 r. Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu publicznym oraz udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 861