Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 12/ZP/2021 Dostawa wyposażenia kwaterunkowego do budynku strzelnicy "N" Szkoły Policji w Katowicach – krzesła oraz meble metalowe.

Deadlines:
Published : 02-08-2021 11:06:00
Placing offers : 13-08-2021 10:00:00
Offers opening : 13-08-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 00133394_01 skan.pdf pdf 7356.67 2021-08-02 11:06:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 00133394_01.pdf pdf 170.67 2021-08-02 11:06:00 Proceeding
12_ZP_2021 Załączniki SWZ edytowalne.zip zip 588.55 2021-08-02 11:06:00 Proceeding
12_ZP_2021 Załączniki SWZ.zip zip 5544.01 2021-08-02 11:06:00 Proceeding
12_ZP_2021 SWZ Skan.pdf pdf 19012.39 2021-08-02 11:06:00 Proceeding
12_ZP_2021 SWZ.pdf pdf 750.55 2021-08-02 11:06:00 Proceeding
12_ZP_2021 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - skan.pdf pdf 580.44 2021-08-09 08:50:08 Public message
12_ZP_2021 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.27 2021-08-06 18:13:33 Public message
12_ZP_2021 SWZ — modyfikacja.pdf pdf 750.2 2021-08-06 18:13:33 Public message
12_ZP_2021 Załącznik 4 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja.pdf pdf 496.52 2021-08-06 18:13:33 Public message
Odpowiedź 1 na zapytania do SWZ z dnia 6.08.2021 - skan.pdf pdf 1851.69 2021-08-06 18:13:33 Public message
Odpowiedź 1 na zapytania do SWZ z dnia 6.08.2021.pdf pdf 818.3 2021-08-06 18:13:33 Public message
Odpowiedź 2 na zapytania do SWZ z dnia 11.08.2021 - skan.pdf pdf 244.84 2021-08-11 14:26:48 Public message
Odpowiedź 2 na zapytania do SWZ z dnia 11.08.2021.pdf pdf 777.58 2021-08-11 14:26:48 Public message
12_ZP_2021 Zbiorcze zestawienie złożonych ofert - skan.pdf pdf 692.73 2021-08-13 14:08:03 Public message
12_ZP_2021 Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf pdf 778.4 2021-08-13 14:08:03 Public message
12_ZP_2021 Zbiorcze zestawienie złożonych ofert po negocjacjach - skan.pdf pdf 307.46 2021-08-31 14:23:22 Public message
12_ZP_2021 Zbiorcze zestawienie złożonych ofert po negocjacjach.pdf pdf 764.89 2021-08-31 14:23:22 Public message
12_ZP_2021 Wybór oferty skan.pdf pdf 642.14 2021-09-06 15:09:42 Public message
12_ZP_2021 Wybór oferty.pdf pdf 884.54 2021-09-06 15:09:42 Public message
12_ZP_2021 Wybór oferty cz. 1 - skan.pdf pdf 728.77 2021-09-13 15:05:42 Public message
12_ZP_2021 Wybór oferty cz. 1.pdf pdf 886.74 2021-09-13 15:05:42 Public message
12_ZP_2021 Ogłoszenie o wyniku postępowania - skan.pdf pdf 1971.38 2021-09-22 14:01:20 Public message
12_ZP_2021 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 96.69 2021-09-22 14:01:20 Public message
12_ZP_2021 Ogłoszenie o wykonaniu umowy 00286555 - krzesła - skan.pdf pdf 1111.93 2021-11-26 15:00:23 Public message
12_ZP_2021 Ogłoszenie o wykonaniu umowy 00286555 - krzesła.pdf pdf 56.43 2021-11-26 15:00:23 Public message
12_ZP_2021 Ogłoszenie o wykonaniu umowy 00286555 - meble metalowe - skan.pdf pdf 1038.46 2021-12-29 15:01:25 Public message
12_ZP_2021 Ogłoszenie o wykonaniu umowy 00286555 - meble metalowe.pdf pdf 56 2021-12-29 15:01:25 Public message

Announcements

2021-12-29 15:01 Karolina Nolda Ogłoszenie o wykonaniu umowy - część 2 meble metalowe

12_ZP_2021 Ogłoszeni [...].pdf

12_ZP_2021 Ogłoszeni [...].pdf

2021-11-26 15:00 Karolina Nolda Ogłoszenie o wykonaniu umowy - część 1 krzesła

12_ZP_2021 Ogłoszeni [...].pdf

12_ZP_2021 Ogłoszeni [...].pdf

2021-09-22 14:01 Karolina Nolda Ogłoszenie o eyniku postępowania

12_ZP_2021 Ogłoszeni [...].pdf

12_ZP_2021 Ogłoszeni [...].pdf

2021-09-13 15:05 Karolina Nolda Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 krzesła

12_ZP_2021 Wybór ofe [...].pdf

12_ZP_2021 Wybór ofe [...].pdf

2021-09-06 15:09 Karolina Nolda Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

12_ZP_2021 Wybór ofe [...].pdf

12_ZP_2021 Wybór ofe [...].pdf

2021-08-31 14:23 Karolina Nolda Zbiorcze zestawienie ofert dodatkowych

12_ZP_2021 Zbiorcze [...].pdf

12_ZP_2021 Zbiorcze [...].pdf

2021-08-13 14:08 Karolina Nolda Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

12_ZP_2021 Zbiorcze [...].pdf

12_ZP_2021 Zbiorcze [...].pdf

2021-08-13 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
dla części 1 - Krzesła - 230 546,00 zł brutto;
dla części 2 - Meble metalowe - 135 000,00 zł brutto.
2021-08-11 14:26 Karolina Nolda Odpowiedź na pytania z dnia 11.08.2021r.

Odpowiedź 2 na zapyt [...].pdf

Odpowiedź 2 na zapyt [...].pdf

2021-08-09 08:50 Karolina Nolda Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - skan

12_ZP_2021 Ogłoszeni [...].pdf

2021-08-06 18:13 Karolina Nolda Odpowiedź na pytania Wykonawców, modyfikacja SWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

12_ZP_2021 Ogłoszeni [...].pdf

12_ZP_2021 SWZ — mod [...].pdf

12_ZP_2021 Załącznik [...].pdf

Odpowiedź 1 na zapyt [...].pdf

Odpowiedź 1 na zapyt [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1170