Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 11/ZP/2021 „Dostawy artykułów spożywczych różnych, jaj kurzych, cukru białego, przypraw i ziół oraz zup w proszku do Szkoły Policji w Katowicach w II półroczu 2021 r.”

Deadlines:
Published : 02-08-2021 10:58:00
Placing offers : 10-08-2021 11:00:00
Offers opening : 10-08-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 00133383_01 Skan.pdf pdf 5654.4 2021-08-02 10:58:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 00133383_01.pdf pdf 135.19 2021-08-02 10:58:00 Proceeding
11_ZP_2021 SWZ skan.pdf pdf 14742.44 2021-08-02 10:58:00 Proceeding
11_ZP_2021 SWZ.pdf pdf 766.94 2021-08-02 10:58:00 Proceeding
11_ZP_2021 Załączniki do SWZ edytowalne.zip zip 167.79 2021-08-02 10:58:00 Proceeding
11_ZP_2021 Załączniki do SWZ.zip zip 4252.68 2021-08-02 10:58:00 Proceeding
11_ZP_2021 Zbiorcze zestawienie złożonych ofert - SKAN.pdf pdf 265.31 2021-08-10 15:21:32 Public message
11_ZP_2021 Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf pdf 763.7 2021-08-10 15:21:32 Public message
11_ZP_2021 Unieważnienie postępowania - skan.pdf pdf 246.31 2021-08-18 14:46:06 Public message
11_ZP_2021 Unieważnienie postępowania.pdf pdf 853.19 2021-08-18 14:46:06 Public message
11_ZP_2021 Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie.pdf pdf 58.5 2021-08-18 14:47:05 Public message
11_ZP_2021 Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie - skan.pdf pdf 1526.59 2021-08-18 14:47:05 Public message

Announcements

2021-08-18 14:47 Karolina Nolda Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie

11_ZP_2021 Ogłoszeni [...].pdf

11_ZP_2021 Ogłoszeni [...].pdf

2021-08-18 14:46 Karolina Nolda Unieważnienie postępowania

11_ZP_2021 Unieważni [...].pdf

11_ZP_2021 Unieważni [...].pdf

2021-08-10 15:21 Magdalena Wolny Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

11_ZP_2021 Zbiorcze [...].pdf

11_ZP_2021 Zbiorcze [...].pdf

2021-08-10 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 156 800,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 563