Proceeding: LI.VIII.2380.109.2020.MI zakup materiałów informatycznych

Michał Iwanowski
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Łączności i Informatyki
Deadlines:
Published : 30-07-2021 12:09:00
Placing offers : 02-08-2021 14:08:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Przedmiotem postępowania jest zakup: 

Delock USB 3.0 0.15m  (15 cm)

Warunki postępowania:

1. Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową. 

2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

3. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru ofert. 

4. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Wykonawcy. 

5. Płatność - przelew 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT. 

6. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający nie dokona jego odbioru. 

7. Wykonawca gwarantuje, że towar jest fabrycznie nowy, nieużywany, fabrycznie zapakowany i wolny od wad  oraz że posiada min 24 miesięczną gwarancje. 

8. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

9. Termin dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego, najpóźniej  5 dni od zamówienia.   

10. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia lub zwiększenia ilości zamawianych sztuk w ramach posiadanych środków finansowych.

11. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich akceptacja. Akceptując powyższe warunki Oferent wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


Zapytania co do procedury zakupu: Michał Iwanowski, KWP w Poznaniu, tel. 47 77 14185

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Delock USB 3.0 0.15m (15 cm) - 45 pc. KWP w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844, Poznan
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - 5 dni od daty zamówienia (0)
5 Gwarancja - min 24 miesięcy gwarancji (0)
Unlock the form

The number of page views: 126