Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 507/VII/21 Gryficka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Joanna Dembińska
Starostwo Powiatowe w Gryficach Department: Wydział Działań Strategicznych, Środków Zewnętrznych i Inwestycji
Deadlines:
Published : 30-07-2021 11:36:00
Placing offers : 06-09-2021 10:00:00
Offers opening : 06-09-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS146-385537-pl.pdf pdf 331.29 2021-07-30 11:36:00 Proceeding
GRYFICKA_GZ_SWZ.pdf pdf 628.07 2021-07-30 11:36:00 Proceeding
SWZ_Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 988 2021-07-30 11:36:00 Proceeding
SWZ_Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 92 2021-07-30 11:36:00 Proceeding
SWZ_Zal_1c_Wykaz_PPE.xls xls 558 2021-07-30 11:36:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 103 2021-07-30 11:36:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 261 2021-07-30 11:36:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 66.5 2021-07-30 11:36:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 44 2021-07-30 11:36:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 45 2021-07-30 11:36:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 47.5 2021-07-30 11:36:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.doc doc 169.5 2021-07-30 11:36:00 Proceeding
odp. 1.pdf pdf 501.34 2021-08-19 09:55:20 Public message
Pismo z otwarcia ofert.pdf pdf 213.79 2021-09-06 13:41:44 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 504.24 2021-10-13 13:08:15 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 302.72 2021-12-10 14:54:16 Public message

Announcements

2021-12-10 14:54 Joanna Dembińska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-10-13 13:08 Joanna Dembińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-06 13:41 Joanna Dembińska Informacja z otwarcia ofert.

Pismo z otwarcia ofe [...].pdf

2021-09-06 10:04 Joanna Dembińska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 18 865 796,03 zł, z tego:
1) Część 1 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - pozostałe grupy taryfowe: 10 302 677,78 zł brutto
2) Część 2 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - grupa taryfowa B: 3 948 022,51 zł brutto
3) Część 3 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego: 4 615 095,73zł brutto
2021-08-19 09:55 Joanna Dembińska Odpowiedzi na zapytania do SWZ.

odp. 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 2477