Proceeding: 2021/BZP 00131181/01 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie" - etap I - dokumentacja projektowa.(TP/5/2021/UM)

Deadlines:
Published : 29-07-2021 14:05:00
Placing offers : 06-08-2021 10:00:00
Offers opening : 06-08-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  


Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.).
Zamawiający:

Gmina Mikołów

ul. Rynek 16

43-190 Mikołów

NIP: 635-18-05-347

REGON: 276257630

strona internetowa: http://bip.mikolow.eu/?c=431

dla którego na mocy pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) postępowanie prowadzone jest przez:

Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie – Gmina Mikołów

ul. Karola Miarki 9

43-190 Mikołów

tel. (32) 226 20 54; 48 510 219 434

NIP: 635-18-05-347

REGON: 365421894

strona internetowa: http://cuwmikolow.bip.net.pl/

profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow

e-mail: zamowienia@cuw.mikolow.eu

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
TP_5_2021_UM SWZ-sig.pdf pdf 508.62 2021-07-29 14:05:00 Proceeding
TP_5_2021_UM Załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 25.18 2021-07-29 14:05:00 Proceeding
TP_5_2021_UM Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 21.65 2021-07-29 14:05:00 Proceeding
TP_5_2021_UM Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 19.84 2021-07-29 14:05:00 Proceeding
TP_5_2021_UM Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 18.2 2021-07-29 14:05:00 Proceeding
TP_5_2021_UM Załącznik nr 4A do SWZ.docx docx 17.99 2021-07-29 14:05:00 Proceeding
TP_5_2021_UM Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy.pdf pdf 192.37 2021-07-29 14:05:00 Proceeding
TP_5_2021_UM Załącznik nr 6 do SWZ Wytyczne do projektowania.pdf pdf 1332.92 2021-07-29 14:05:00 Proceeding
TP_5_2021_UM Załącznik nr 7 do SWZ Wykaz osób.docx docx 21.81 2021-07-29 14:05:00 Proceeding
TP_5_2021_UM Załącznik nr 8 do SWZ Wykaz usług.doc doc 51 2021-07-29 14:05:00 Proceeding
TP_5_2021_UM Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.13 2021-07-29 14:05:00 Proceeding
TP_5_2021_UM Informacja z otwarcia-sig.pdf pdf 325.57 2021-08-06 12:17:02 Public message
TP_5_2021_UM Informacja o wyborze oferty + zestawienie ofert-sig.pdf pdf 839.13 2021-08-30 14:40:24 Public message
TP_5_2021_UM Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 69.61 2021-09-21 13:06:54 Public message

Announcements

2021-09-21 13:06 Patrycja Godlewska Ogłoszenie o wyniku postępowania.

TP_5_2021_UM Ogłosze [...].pdf

2021-08-30 14:40 Anna Kwiatkowska Informacja o wyborze oferty.

TP_5_2021_UM Informa [...].pdf

2021-08-06 12:17 Patrycja Godlewska Informacja z otwarcia ofert.

TP_5_2021_UM Informa [...].pdf

2021-08-06 10:00 Buyer message Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 68.767,59 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 487