Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 029/2021 Jar Czynu Społecznego – rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyżyny w Bydgoszczy (Program BBO)

Deadlines:
Published : 30-07-2021 08:58:00
Placing offers : 20-08-2021 10:00:00
Offers opening : 20-08-2021 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
029_2021 Ogłoszenie nr 2021BZP 0013174801 z dnia 2021_07_30.pdf pdf 116.53 2021-07-30 08:58:00 Proceeding
029_2021 SWZ.zip zip 6773.38 2021-07-30 08:58:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021 BZP 00148448-01 z 2021-08-13.pdf pdf 35.97 2021-08-13 12:09:37 Public message
ZMIANA Nr 1 treści SWZ_13-08-2021.docx docx 77.81 2021-08-13 12:09:37 Public message
ZMIANA Nr 1 treści SWZ_13-08-2021r.pdf pdf 103.89 2021-08-13 12:09:37 Public message
Załączniki do wyjaśnień z dn. 17.08.2021.zip zip 12062.24 2021-08-17 14:19:38 Public message
029_2021 Wyjaśnienia treści SWZ z 17.08.2021.docx docx 79.86 2021-08-17 14:19:38 Public message
029_2021 Wyjaśnienia treści SWZ z 17.08.2021.pdf pdf 131.15 2021-08-17 14:19:38 Public message
029_2021 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.docx docx 74.92 2021-08-24 11:03:53 Public message
029_2021 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 46.64 2021-08-24 11:03:53 Public message

Announcements

2021-08-24 11:03 Małgorzata Gorzkiewicz Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

029_2021 Zawiadomie [...].docx

029_2021 Zawiadomie [...].pdf

2021-08-20 10:07 Małgorzata Gorzkiewicz Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 444 833,81 PLN.
2021-08-17 14:19 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 17.08.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku udostępnia wyjaśnienia treści SWZ wraz z załącznikami.

Załączniki do wyjaśn [...].zip

029_2021 Wyjaśnienia [...].docx

029_2021 Wyjaśnienia [...].pdf

2021-08-13 12:09 Bogna Klimczewska W dniu 13.08.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku udostępnił ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ dot. zmiany terminu składania ofert oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00148448/01 z dnia 2021-08-13

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

ZMIANA Nr 1 treści S [...].docx

ZMIANA Nr 1 treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 799