Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DT.261.20.2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budzisz w Dębicy – dz. 714, 712 obr. 6, 934, 348/2 obr. Nagawczyna.

Deadlines:
Published : 29-07-2021 10:20:00
Placing offers : 17-08-2021 10:00:00
Offers opening : 17-08-2021 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Załączniki, wymagane aby oferta elektroniczna była kompletna:

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

b) Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

c) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

d) Dokument potwierdzający wniesienie wadium (skan) – wymagany w przypadku form wniesienia wadium innych niż pieniądz.

Brak w/w załączników w ofercie elektronicznej będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Oferty i dokumenty złożone inną drogą niż na Platformie Zakupowej zostaną odrzucone.


Ogłoszenie oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępniono do pobrania poniżej.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 19014.87 2021-07-29 10:20:00 Proceeding
Dokumentacja.zip zip 28500.25 2021-07-29 10:20:00 Proceeding
Zakres zadania.pdf pdf 279.9 2021-07-29 10:20:00 Proceeding
Załącznik nr 1, 2 i 3 w wersji edytowlanej - Etap I.docx docx 31.78 2021-07-29 10:20:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 2206.63 2021-07-29 10:20:00 Proceeding
raport-uproszczony-489584.pdf pdf 86.07 2021-08-17 11:02:40 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 389.97 2021-08-27 09:22:53 Public message

Announcements

2021-08-27 09:22 Monika Stec Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-17 11:02 Monika Stec Zamawiający udostępnia raport platformy zakupowej zawierający wykaz złożonych ofert.

raport-uproszczony-4 [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budzisz w Dębicy – dz. 714, 712 obr. 6, 934, 348/2 obr. Nagawczyna Należy wpisać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz dołączyć skan wymaganych dokumentów zgodnie z SIWZ. 1 building work Wodociągi Dębickie Sp. z o.o
Kosynierów Racławickich 35
39-200, Dębica
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3190 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 572