Proceeding: Aplikacja mobilna do usługi indywidualnego transportu door-to-door

Sławomir Zaworski
Gmina Września Department: Sekcja Informatyki
Deadlines:
Published : 29-07-2021 08:08:00
Placing offers : 03-08-2021 08:04:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Niniejsze postępowanie ma dotyczy zamówienia na

potrzeby realizacji projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu

door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych

budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II.

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Głównym celem projektu pn. „Utworzenie usługi indywidualnego transportu

door-to-door na terenie Miasta i Gminy Września” będzie ułatwienie

integracji społeczno - zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie

mobilności poprzez zapewnienie usługi indywidualnego transportu door-to-door

na terenie Miasta i Gminy Września w terminie 2.08.2021-30.09.2022.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
specyfikacja aplikacji door to door.pdf pdf 76.47 2021-07-29 08:08:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Aplikacja mobilna do usługi indywidualnego transportu door-to-door szczegóły w załączniku

specyfikacja aplikac [...].pdf

14 month - (0)
2 Wdrożenie Wdrożenie pracowników, przygotowanie aplikacji, przygotowanie materiałów edukacyjnych dla beneficjentów (instrukcja obsługi, filmy instruktażowe, strona internetowa - zamawiający udostępni hosting) 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Oczekiwany termin realizacji 7 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji nie dłuższy niż 14 dni. (0)
4 Gwarancja - Oczekiwany okres gwarancji 14 miesięcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
Unlock the form

The number of page views: 263