Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BRG.271.49.2021 Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej nr 267/1 położonej w obrębie Brzozowo, gmina Dąbrowa Białostocka, powiat sokólski, woj. podlaskie

Władysław Kalenik
Gmina Dąbrowa Białostocka
Deadlines:
Published : 28-07-2021 13:50:00
Placing offers : 12-08-2021 10:00:00
Offers opening : 12-08-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE.pdf pdf 124.27 2021-07-28 13:50:00 Proceeding
SWZ_.BES (1).pdf pdf 449.44 2021-07-28 13:50:00 Proceeding
Uproszczona Dokumentacja ProjektowaSKM_C364e21072612570.pdf pdf 3948.35 2021-07-28 13:50:00 Proceeding
Formularz Ofertowy Wykonawcy.rtf rtf 61.4 2021-07-28 13:50:00 Proceeding
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluiczeniu.rtf rtf 73.29 2021-07-28 13:50:00 Proceeding
Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym.rtf rtf 49.52 2021-07-28 13:50:00 Proceeding
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego.rtf rtf 55.25 2021-07-28 13:50:00 Proceeding
Wykaz robót budowlanych.rtf rtf 54.25 2021-07-28 13:50:00 Proceeding
Wzór Umowy.docx docx 31.92 2021-07-28 13:50:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert SKM_C364e21081213070.pdf pdf 265.69 2021-08-12 14:03:49 Public message
SKM_C364e21083109440.pdf pdf 490.4 2021-08-31 09:31:09 Public message

Announcements

2021-08-31 09:31 Władysław Kalenik Zawiadomienie o wyborze bajkorzystniejszej oferty

SKM_C364e21083109440 [...].pdf

2021-08-12 14:03 Władysław Kalenik Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-12 10:00 Buyer message Zamawiający na finansowanie zamówienia przeznacza 200 000 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 401