Proceeding: DO.2233.4.2021 Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Deadlines:
Published : 28-07-2021 12:42:00
Placing offers : 03-08-2021 07:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 22 32 17 560.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Zamawiający umożliwia odbycie przez wykonawcę składającego ofertę wizji lokalnej. Wizja lokalna przeprowadzana będzie w dni robocze, w godzinach 9:00÷14:00, nie później niż na dzień przed dniem składania ofert, pod warunkiem wcześniejszego przesłania zamawiającemu wniosku o uczestniczenie w wizji lokalnej. Wniosek składać należy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/as_warszawa_bialoleka poprzez formularz „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, wraz z podaniem danych: imię i nazwisko, nazwa i adres wykonawcy, numer telefonu kontaktowego, termin uczestnictwa w wizji lokalnej (data i godzina).

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
projekt umowy instrukcja bezpieczeństwa poż..pdf pdf 311.86 2021-07-28 12:42:00 Proceeding
protokół z postępowania.pdf pdf 336.29 2021-08-05 07:34:28 Public message

Announcements

2021-08-05 07:34 Piotr Laskus Protokół z postępowania z informacją o unieważnieniu postępowania.

protokół z postępowa [...].pdf

2021-08-02 11:24 Piotr Laskus Informuję, że w dniu 31.07.2021 r. wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego. Poniżej przekazuję treść pytań oraz odpowiedzi.
Pytanie1: Czy posiadacie Państwo mapę sytuacyjną obejmującą wszystkie budynki, bramy wjazdowe, drogi pożarowe?
Odpowiedź: Zamawiający posiada mapę sytuacyjną obejmującą budynki, bramy wjazdowe, drogi pożarowe.

Pytanie 2: Czy plan sytuacyjny również ma być dodatkowo wydrukowany? Jeśli tak to w ilu egzemplarzach i jakim formacie?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wydrukowania planu sytuacyjnego w trzech egzemplarzach w formacie A3.

Pytanie 3: Ile egzemplarzy planów ewakuacyjnych ma być wydrukowanych na każdą kondygnację?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wydrukowania planów ewakuacyjnych na każdą każdą kondygnację w jednym egzemplarzu.
2021-08-02 11:09 Piotr Laskus Informuję, że w dniu 29.07.2021 r. wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego. Poniżej przekazuję treść pytań oraz odpowiedź.
Pytanie1: Czy zamawiający posiada obecne IBP dla poszczególnych budynków jeżeli nie to czy posiada dok. techniczną budynków?
Odpowiedź: Zamawiający posiada książki budowane budynków?
Pytanie 2: Czy w AŚ obowiązują wewnętrzne akty dot. procedur ewakuacyjnych i czy zostaną udostępnione?
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wewnętrznych aktów dotyczących procedur ewakuacyjnych.
2021-07-29 13:52 Piotr Laskus Informuję, że w dniu 29.07.2021 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści zapytania ofertowego. Poniżej przekazuję treść pytania oraz odpowiedź.

Pytanie: Czy posiadacie Państwo rzuty architektoniczne wszystkich 37 obiektów wymienionych w projekcie umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada rzutów architektonicznych wszystkich 37 obiektów wymienionych w projekcie umowy?
2021-07-29 12:48 Piotr Laskus Informuję, że w dniu 29.07.2021 r. wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego. Poniżej przekazuję treść pytań oraz odpowiedzi.

Pytanie nr 1: Czy rzuty architektoniczne budynków objętych zapytaniem są aktualne (czy nie będzie potrzebna inwentaryzacja)?
Odpowiedź: Posiadane przez Zamawiającego rzuty architektoniczne wymagają aktualizacji.

Pytanie nr 2: Czy rzuty architektoniczne budynków objętych zapytaniem są w formie PDF/DWG?
Odpowiedź: Posiadane przez Zamawiającego rzuty architektoniczne są w formacie JPG.
2021-07-29 12:14 Piotr Laskus Informuję, że w dniu 29.07.2021 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści zapytania ofertowego. Poniżej przekazuję treść pytania oraz odpowiedź.
Pytanie: Proszę o informację czy posiadają Państwo aktualne rzuty architektoniczne w formie PDF/DWG niezbędne do opracowania IBP
Odpowiedź: Zamawiający może udostępnić posiadane rzuty architektoniczne w siedzibie Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu (podanie danych: imię i nazwisko, nazwa i adres wykonawcy, numer telefonu kontaktowego, termin: data i przybliżona godzina).

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączonym projekcie umowy. 1 service Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce
Ciupagi 1
03-016, Warszawa
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 21 dni od dnia zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Doświadczenie zawodowe - Oświadczenia odbiorców, referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca należycie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002r., (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z póżn. zm.). Attachment required (0)

The number of page views: 318