Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/06/2021 Budowa kanału z przelewu burzowego oraz wzmocnienie ścianki szczelnej przepompowni ścieków PS-2 we Wronkach

Deadlines:
Published : 23-07-2021 14:33:00
Placing offers : 09-08-2021 10:00:00
Offers opening : 09-08-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zal_01-Formularz ofertowy.doc doc 85 2021-07-23 14:33:00 Proceeding
Zal_02_Wzor_Umowy.docx docx 72.51 2021-07-23 14:33:00 Proceeding
Zal_03_Oswiadczenie_Spelnianie_Niepodleganie_Wykluczeniu.docx docx 29.31 2021-07-23 14:33:00 Proceeding
Zal_04_Wykaz robot budowlanych.docx docx 30.81 2021-07-23 14:33:00 Proceeding
Zal_05_Wykaz osob.doc doc 49 2021-07-23 14:33:00 Proceeding
Zal_06_Oswiadczenie_Wykonawcow_Wspolnie.docx docx 24.24 2021-07-23 14:33:00 Proceeding
SWZ-Budowa_Kanalu.pdf pdf 1735.53 2021-07-23 14:33:00 Proceeding
Regulamin_Udzielania_Zamowien_2021.pdf pdf 983.9 2021-07-23 14:33:00 Proceeding
Zalaczniki_7-10.7z 7z 234012.68 2021-07-23 14:33:00 Proceeding
Wyjasnienia_Tresci_SWZ_01.pdf pdf 1726.69 2021-08-02 12:41:24 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 337.75 2021-08-09 11:13:09 Public message
zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.pdf pdf 347.91 2021-08-09 11:13:09 Public message

Announcements

2021-08-09 11:13 Paulina Łukaszyk

informacja z otwarci [...].pdf

zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-08-09 10:01 Paulina Łukaszyk The message was withdrawn by the Buyer.
2021-08-02 12:41 Paulina Łukaszyk Zamawiający udostępnia do pobrania wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (swz) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Wyjasnienia_Tresci_S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 480