Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.201.30.2021 Wykonanie robót budowlanych w 800 zwolnionych komunalnych lokalach mieszkalnych o powierzchni ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu

Deadlines:
Published : 22-07-2021 22:33:00
Placing offers : 06-08-2021 09:00:00
Offers opening : 06-08-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 117.59 2021-07-22 22:33:00 Proceeding
SWZ_Roboty budowlane w 800 zwolnionych komunalnych lokalach mieszkalnych - umowa ramowa.pdf pdf 655.01 2021-07-22 22:33:00 Proceeding
Zał. 1_formularz oferty.doc doc 159 2021-07-22 22:33:00 Proceeding
Zał. 2_wykaz robót budowlanych.doc doc 48 2021-07-22 22:33:00 Proceeding
Zał. 3_wykaz osób.doc doc 40.5 2021-07-22 22:33:00 Proceeding
Zał. 4_oświadczenie Wykonawcy.doc doc 121 2021-07-22 22:33:00 Proceeding
Zał. 5_oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających.doc doc 138 2021-07-22 22:33:00 Proceeding
Zał. 6a_PPU ramowa.pdf pdf 97.58 2021-07-22 22:33:00 Proceeding
Zał. 6a_PPU ramowa - zał. 3_formularz oferty na zamówienia cząstkowe.pdf pdf 105.94 2021-07-22 22:33:00 Proceeding
Zał. 6b_PPU wykonawcza do ramowej.pdf pdf 196.56 2021-07-22 22:33:00 Proceeding
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 53.14 2021-08-06 10:27:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 59.46 2021-08-10 13:09:59 Public message
wybór oferty_informacja_internet.pdf pdf 72.22 2021-11-10 16:11:40 Public message

Announcements

2021-11-10 16:11 Przetargi ZKZL Informacja o wyborze

wybór oferty_informa [...].pdf

2021-08-10 13:09 Przetargi ZKZL Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-06 10:27 Przetargi ZKZL Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie, [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1375