Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.57.2021.ZP1 Zakup, dostawa i montaż altany na terenie działki nr 97/2 przy ul. Kościelnej 6 w m. Ciele- zgodnie z posiadanym projektem w ramach zadania pn. "Budowa zaprojektowanej altany w Cielu"

Katarzyna Robotnikowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 22-07-2021 13:58:00
Placing offers : 30-07-2021 10:00:00
Offers opening : 30-07-2021 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52/311-17-62

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wzór umowy.docx docx 35.7 2021-07-22 13:58:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.docx docx 209.87 2021-07-22 13:58:00 Proceeding
zapytanie ofertowe.pdf pdf 2618.57 2021-07-22 13:58:00 Proceeding
OPZ.pdf pdf 325.24 2021-07-22 13:58:00 Subject of the order
Formularz ofertowy (2.1).docx docx 24.21 2021-07-22 13:58:00 Criterion
Kosztorys ofertowy (3.1).xlsx xlsx 11.47 2021-07-22 13:58:00 Criterion
Formularz ofertowy (2.1).docx docx 24.21 2021-07-22 13:58:00 Criterion
Oświadczenia (4.1 i 4.2).docx docx 21.82 2021-07-22 13:58:00 Criterion
otwarcie ofert.zip zip 150.3 2021-07-30 13:04:22 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 206.09 2021-08-04 09:52:32 Public message

Announcements

2021-08-04 09:52 Katarzyna Robotnikowska Zawiadomienie o unieważnieniu z dnia 04.08.2021 r.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-07-30 13:04 Katarzyna Robotnikowska Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.07.2021 r.

otwarcie ofert.zip

2021-07-30 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 30 500,00 zł brutto

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 zakup dostawa i montaż altany na terenie działki nr 97/2 przy ul. Koścelnej 6 w m. Ciele Szczegółowy zakres zadania znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia

OPZ.pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value Attachment required

Formularz ofertowy ( [...].docx

Kosztorys ofertowy ( [...].xlsx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 2 miesiące od dnia podpisania Umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Okres udzielenia gwarancji na zamontowaną altanę - gwarancja na zamontowaną altanę. Należy wypełnić zgodnie z pkt 12.3 zapytania ofertowego Attachment required

Formularz ofertowy ( [...].docx

(0)
6 oświadczenia - Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące ostateczne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) Nie podlega wykluczeniu, 2) Spełnia warunki udziału w postępowaniu. Attachment required

Oświadczenia (4.1 i [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 192