Proceeding: 21/2021 Holowanie i parkowanie pojazdów i ich części zabezpieczonych w celach procesowych na zlecenie KP Miastko

Zamówienia Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Deadlines:
Published : 21-07-2021 14:05:00
Placing offers : 03-08-2021 09:30:00
Offers opening : 03-08-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
21-2021 SWZ hol. Miastko 2.pdf pdf 507.92 2021-07-21 14:05:00 Proceeding
21-2021 SWZ+ZAŁ. DO SWZ hol. Miastko 2.zip zip 370.4 2021-07-21 14:05:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.03 2021-07-21 14:05:00 Proceeding
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA.pdf pdf 137.95 2021-08-03 10:49:49 Public message
informacja o unieważnieniu.pdf pdf 130.96 2021-08-09 13:14:51 Public message
ogłoszenie o wyniku z nr.pdf pdf 53.57 2021-08-10 08:18:16 Public message
informacja o kwocie na realizacje zamowienia.pdf pdf 141.54 2021-08-03 09:30:00 Public message

Announcements

2021-08-10 08:18 Zamówienia Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-08-09 13:14 Zamówienia Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku informacja o unieważnieniu postępowania

informacja o unieważ [...].pdf

2021-08-03 10:49 Zamówienia Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Protokół z otwarcia ofert

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA. [...].pdf

2021-08-03 09:30 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 164.877,81 zł brutto

informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 183