Proceeding: Przet. bud 3/2021 REMONT BUDYNKU STODOŁY 4G. Teren WPNZ ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 4

Deadlines:
Published : 21-07-2021 13:43:00
Placing offers : 05-08-2021 12:00:00
Offers opening : 05-08-2021 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DOK TECHN.zip zip 4463.67 2021-07-21 13:43:00 Proceeding
ZAŁ SWZ.doc doc 224 2021-07-21 13:43:00 Proceeding
OGŁ_O_ZAM..pdf pdf 760.1 2021-07-21 13:43:00 Proceeding
PRZEDMIAR.pdf pdf 777.04 2021-07-21 13:43:00 Proceeding
SWZ_CAŁY.pdf pdf 2137.8 2021-07-21 13:43:00 Proceeding
KWOTA_NA_ZADANIE.pdf pdf 49.14 2021-08-05 11:44:32 Public message
OTWARCIE_OFERT.pdf pdf 66.53 2021-08-05 14:12:13 Public message
OCENA_OFERT_podp..pdf pdf 270.39 2021-08-06 13:09:46 Public message
INFORMACJA_WYBÓR_OFERTY.pdf pdf 303.06 2021-08-16 12:19:58 Public message

Announcements

2021-08-16 12:19 Zamówienia Publiczne Wybór Wykonawcy w postępowaniu

INFORMACJA_WYBÓR_OFE [...].pdf

2021-08-06 13:09 Zamówienia Publiczne ZSCKR w Sandomierzu przedstawia komisyjną ocenę ofert, które wpłynęły na powyższe postępowanie.

OCENA_OFERT_podp..pd [...].pdf

2021-08-05 14:12 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.
Zestawienie Wykonawców

OTWARCIE_OFERT.pdf

2021-08-05 11:44 Zamówienia Publiczne Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na wykonanie zadania

KWOTA_NA_ZADANIE.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 265