Proceeding: ZP.271.11.2021 Świadczenie na terenie gminy Aleksandrów Łódzki usług weterynaryjnych, obejmujących: czipowanie psów i kotów, kastracje i sterylizacje psów i kotów, promocję akcji czipowania, sterylizcji, kastracji i szczepienia psów i kotów poprzez bezpłatne czipowanie i szczepienia na wściekliznę oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej nad kotami wolno żyjącymi, zwierzętami w boksie czasowym i zwierzętami w programie adopcja na jesień życia

Katarzyna Żabińska
Gmina Aleksandrów Łódzki Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 21-07-2021 12:11:00
Placing offers : 30-07-2021 11:00:00
Offers opening : 30-07-2021 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ usługi weterynaryjne.docx docx 92.43 2021-07-21 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.zip zip 183.47 2021-07-21 12:11:00 Proceeding
Załączniki 1-5 do SWZ.zip zip 102.51 2021-07-21 12:11:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 242.28 2021-07-21 12:11:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert z dn. 30.07.2021 r.doc doc 794 2021-07-30 13:13:20 Public message
poprawiona Informacja z otwarcia ofert z dn. 30.07.2021 r.doc doc 794.5 2021-08-03 09:14:02 Public message
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dn. 30.07.2021 r.doc doc 764 2021-08-03 15:30:01 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postepowania 09.09.2021na stronę.doc doc 832.5 2021-09-09 14:03:13 Public message

Announcements

2021-09-09 14:03 Katarzyna Żabińska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o unieważnieniu postępowania dla poszczególnych części zamówienia z dnia 09.09.2021

Informacja o wyborze [...].doc

2021-08-03 15:30 Katarzyna Żabińska Sprostowanie omyłki pisarskiej w informacji z otwarcia ofert z dnia 30.07.2021

Sprostowanie informa [...].doc

2021-08-03 09:14 Katarzyna Żabińska Sprostowanie omyłki pisarskiej w informacji z otwarcia ofert z dnia 30.07.2021

poprawiona Informacj [...].doc

2021-07-30 13:13 Katarzyna Żabińska Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.07.2021 r.

Informacja z otwarci [...].doc

2021-07-30 11:00 Buyer message Wartość przeznaczona na realizację zamówienia przez Zamawiającego wynosi łącznie 367.000.00 zł. brutto

1. CZĘŚĆ I A
Czipowanie kotów wolno żyjących oraz psów i kotów właścicielskich z terenu gminy Aleksandrów Łódzki w zakładzie leczniczym dla zwierząt położonym na terenie gminy Aleksandrow Łódzki - w obszarze na północ od drogi krajowej 72 –
- 6.000,00 zł. brutto

2. Część I B
Czipowanie kotów wolno żyjących oraz psów i kotów właścicielskich z terenu gminy Aleksandrów Łódzki w zakładzie leczniczym dla zwierząt położonym na terenie gminy Aleksandrow Łódzki - w obszarze na południe od drogi krajowej 72
- 6.000,00 zł. brutto

3. Część II C
Promocja akcji sterylizacji, kastracji i czipowania zwierząt poprzez stacjonarne i wyjazdowe czipowanie i szczepienie na wściekliznę kotów wolno żyjących oraz psów i kotów właścicielskich z terenu gminy Aleksandrów Łódzki - dla zakładu leczniczego dla zwierząt położonego na terenie gminy Aleksandrow Łódzki w obszarze na północ od drogi krajowej 72
- 50.000, 00 zł. brutto

4. Część II D
Promocja akcji sterylizacji, kastracji i czipowania zwierząt poprzez stacjonarne i wyjazdowe czipowanie i szczepienie na wściekliznę kotów wolno żyjących oraz psów i kotów właścicielskich z terenu gminy Aleksandrów Łódzki - dla zakładu leczniczego dla zwierząt położonego na terenie gminy Aleksandrow Łódzki w obszarze na południe od drogi krajowej 72
- 50.000,00 zł. brutto

5. Część III E
Kastracja i sterylizacja kotów właścicielskich i wolno żyjących z terenu gminy Aleksandrów Łódzki w zakładzie leczniczym dla zwierząt położonym na terenie gminy Aleksandrow Łódzki na obszarze północ od drogi krajowej 72
- 42.500,00 zł. brutto

6. Część III F
Kastracja i sterylizacja kotów właścicielskich i wolno żyjących z terenu gminy Aleksandrów Łódzki w zakładzie leczniczym dla zwierząt położonym na terenie gminy Aleksandrow Łódzki na południe od drogi krajowej 72
- 42.500,00 zł. brutto

7. Cześć IV G
Kastracja i sterylizacja psów właścicielskich z terenu gminy Aleksandrów Łódzki w zakładzie leczniczym dla zwierząt położonym na terenie gminy Aleksandrow Łódzki na obszarze na północ od drogi krajowej 72
- 55.000,00 zł. brutto

8. Część IV H
Kastracja i sterylizacja psów właścicielskich z terenu gminy Aleksandrów Łódzki w zakładzie leczniczym dla zwierząt położonym na terenie gminy Aleksandrow Łódzki na obszarze na południe od drogi krajowej 72
- 55.000,00 zł. brutto

9. Część V I
Opieka weterynaryjna nad zwierzętami z terenu gminy Aleksandrów Łódzki - kotami wolno żyjącymi, zwierzętami w boksie czasowym oraz adoptowanymi w ramach programu „Adopcje na jesień życia” w zakładzie leczniczym dla zwierząt położonym na terenie gminy Aleksandrow Łódzki na obszarze na północ od drogi krajowej 72
- 30.000,00 zł. brutto

10. Część V J
Opieka weterynaryjna nad zwierzętami z terenu gminy Aleksandrów Łódzki - kotami wolno żyjącymi, zwierzętami w boksie czasowym oraz adoptowanymi w ramach programu „Adopcje na jesień życia” w zakładzie leczniczym dla zwierząt położonym na terenie gminy Aleksandrow Łódzki na obszarze na południe od drogi krajowej 72
- 30.000,00 zł. brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 284