Proceeding: Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i wdrożenie Portalu Intranetowego (Intranet UOKIK) w środowisku (na serwerach) Zamawiającego oraz migracja danych i treści z obecnego systemu Intranet Zamawiającego na platformę MS SharePoint oraz implementacja elementów mających na celu usprawnienie komunikacji wewnętrznej.

Deadlines:
Published : 20-07-2021 15:33:00
Placing offers : 02-08-2021 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o wycenę zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i wdrożenia Portalu Intranetowego w środowisku (na serwerach) Zamawiającego oraz migracja danych i treści z obecnego systemu Intranet Zamawiającego na platformę MS SharePoint oraz implementacja elementów mających na celu usprawnienie komunikacji wewnętrznej - na podstawie załączonego opisu. Wartość szacunkowa musi uwzględniac powyższe aspekty.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego". 

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie o wartość szacunkową.pdf pdf 435.48 2021-07-20 15:33:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Portal Intranetowy Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i wdrożenie Portalu Intranetowego (Intranet UOKIK) w środowisku (na serwerach) Zamawiającego oraz migracja danych i treści z obecnego systemu Intranet Zamawiającego na platformę MS SharePoint oraz implementacja elementów mających na celu usprawnienie komunikacji wewnętrznej. Zgodnie z załącznikiem do zapytania. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz (0)
Unlock the form

The number of page views: 337