Proceeding: Naprawa agragatu prądotwórczego w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie.

Awatar Pracownika
Henryka Łuczka
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 20-07-2021 14:32:00
Placing offers : 22-07-2021 08:00:00
Offers opening : 22-07-2021 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications


Wymagania i specyfikacja

Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na naprawę agregatu prądotwórczego w KPP Śremie. 

        Zakres prac:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- demontaż chłodnicy

- naprawa chłodnicy

- montaż chłodnicy

- wymiana grzałki bloku silnika

- wymiana uszkodzonych węży i cybantów

- wymiana uszkodzonych części

- sprawdzenie szczelności

- przegląd rozszerzony agregatu w raz z wymianą płynu chłodniczego

- wymiana materiałów eksploatacyjnych: filtry paliwa, wymiana oleju oraz filtrów oleju

- czyszczenie filtra powietrza

- kontrola: paska, progu zamarzania płynu, wibra-izolatorów, połączeń elektrycznych sterowania i automatyki

- kontrola śrubowych połączeń silnika, prądnicy, obudowy

- kontrola układów: smarowania, paliwa, chłodzenia

- kontrola akumulatorów, alternatora, instalacji rozruchowej

- kontrola wentylacji i odprowadzania spalin

- sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych

-pomiary rezystencji uzwojenia prądnicy

- kontrola częstotliwości/prędkości obrotowej

- uruchomienie agregatu w trybie ręcznym

- uruchomienie agregatu w trybie automatycznym

- sprawdzenie parametrów pracy

Wymagane jest sporządzenie protokołu z przeglądu wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi.


Wymagania Wystawiającego:

 • Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl..
 • KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
 • O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto
 • Termin realizacji zamówienia 05.08.2021.
 • Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia.
 • Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy.
 • Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres. Podstawę rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót.
 • Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad
 • Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy
 • Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia
 • Kryterium oceny najniższa cena, termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń
 • Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp. Nie będzie brany pod uwagę  w postępowaniu
 • Do zamówienia nie ma zastosowanie art.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Naprawa agragatu prądotwórczego w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie. Naprawa agragatu prądotwórczego w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 154