Proceeding: 2021/BZP 00120942/01 Ubezpieczenie Powiatu Pajęczańskiego w okresie od 15.08.2021 do 14.08.2024 r. (nr. wew. post. ZPI.272.7.2021)

Deadlines:
Published : 20-07-2021 13:58:00
Placing offers : 02-08-2021 13:00:00
Offers opening : 02-08-2021 13:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Kopia pliku zalacznik_nr_6_do_SWZ_wykaz_budynkow__budowli__pojazdow.xlsx xlsx 44.73 2021-07-20 13:58:00 Proceeding
Kopia pliku Załącznik nr 2b do SWZ - Szczegóółowa kalkulacja oferowanej ceny.xlsx xlsx 16.54 2021-07-20 13:58:00 Proceeding
Kopia pliku Załącznik nr 2b do SWZ - Szczegóółowa kalkulacja oferowanej ceny.xlsx xlsx 16.54 2021-07-20 13:58:00 Proceeding
SWZ ubezpieczenie 1.pdf pdf 2106.41 2021-07-20 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Wzór formularza oferty.doc doc 223.5 2021-07-20 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc doc 204.5 2021-07-20 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania.doc doc 207.5 2021-07-20 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzor oświadczenia o przynależnosci do grupy kapitalowej.doc doc 204 2021-07-20 13:58:00 Proceeding
ogloszenie o zamówieniu ubezpieczenie.pdf pdf 126.7 2021-07-20 13:58:07 Proceeding
Odpowiedzi na pytania przetarg.pdf pdf 2391.33 2021-07-28 08:33:00 Proceeding
Poprawiony SWZ.pdf pdf 3534.03 2021-07-28 08:33:06 Proceeding
Poprawiony SWZ 17-103.pdf pdf 58934.71 2021-07-28 08:33:36 Proceeding
zalacznik_nr_6_do_SWZ_wykaz_budynkow__budowli__pojazdow.xlsx xlsx 53.42 2021-07-28 08:33:43 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ - Szczegóółowa kalkulacja oferowanej ceny.xlsx xlsx 14.69 2021-07-28 08:33:47 Proceeding
Załącznik nr 2b do SWZ - Szczegóółowa kalkulacja oferowanej ceny.xlsx xlsx 16.03 2021-07-28 08:33:51 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 262.63 2021-08-02 15:06:35 Public message
Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 336.43 2021-08-05 10:11:27 Public message
ogłoszenie o wyniu postępowania ubezpieczenie.pdf pdf 88.47 2021-09-07 10:41:42 Public message

Announcements

2021-09-07 10:41 Patrycja Kubicka Szanowni Państwo, w załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogłoszenie o wyniu p [...].pdf

2021-08-05 10:11 Jarosław Kubiak W załączeniu informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja z wyboru [...].pdf

2021-08-02 15:06 Jarosław Kubiak Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-02 13:07 Jarosław Kubiak Szacunkowa wartość zamówienia - kwota 267 028,90 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 334