Proceeding: 2021/BZP 00119657/01 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Lubcz Mały

Andrzej Pietrzyński
Gmina Krzyż Wielkopolski
Deadlines:
Published : 19-07-2021 15:01:00
Placing offers : 03-08-2021 10:00:00
Offers opening : 03-08-2021 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1.SWZ Drogi dojazdowe do gruntów rolnych Lubcz Mały.pdf pdf 244.99 2021-07-19 15:01:00 Proceeding
2.Załączniki do SWZ przebudowa drogi Lubcz Mały.docx docx 28.51 2021-07-19 15:01:00 Proceeding
3.SST Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Lubcz Mały.pdf pdf 297.91 2021-07-19 15:01:00 Proceeding
4.Przedmiar robót.pdf pdf 42.92 2021-07-19 15:01:00 Proceeding
5.Specyfikacja_tech.zip zip 6923.17 2021-07-19 15:01:00 Proceeding
Ogloszenie_o_zamowieniu_08d94aa2-cffb-cb10-8fa9-13000154cd50.pdf pdf 114.34 2021-07-19 15:01:26 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 93.06 2021-08-03 13:01:21 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 97.18 2021-08-09 11:03:03 Public message

Announcements

2021-08-09 11:03 Andrzej Pietrzyński Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-08-03 13:01 Andrzej Pietrzyński Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 10:00 Buyer message 700.000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 287