Proceeding: WZ.271.43.2021 Budowa przedszkola w Łęgu - etap I

Arleta Matusik
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 19-07-2021 13:54:00
Placing offers : 03-08-2021 10:00:00
Offers opening : 03-08-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.84 2021-07-19 13:54:00 Proceeding
Przedszkole dokumentacja.zip zip 57623.16 2021-07-19 13:54:00 Proceeding
TABLICA.zip zip 3650.66 2021-07-19 13:54:00 Proceeding
WZ.271.43.2021 ZAŁĄCZNIKI DO SWZ.zip zip 6234.16 2021-07-19 13:54:00 Proceeding
WZ.271.43.2021 SWZ (002).docx docx 685.46 2021-07-19 13:54:00 Proceeding
WZ.271.43.2021 SWZ.pdf pdf 2461.89 2021-07-19 13:54:00 Proceeding
WZ.271.43.2021 Odpowiedz1.pdf pdf 54.45 2021-07-26 12:40:09 Public message
WZ.271.43.2021 Odpowiedzi .docx docx 15.02 2021-07-26 12:40:09 Public message
WZ.271.43.2021 INFORMACJA Z OTWARCIA.doc doc 50.5 2021-08-03 15:49:43 Public message
WZ.271.43.2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 101.47 2021-08-03 15:49:43 Public message
WZ.271.43.2021 Unieważnienie PLATFORMA.pdf pdf 79.46 2021-08-04 15:02:24 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA .pdf pdf 54.16 2021-08-04 20:56:57 Public message

Announcements

2021-08-04 20:56 Arleta Matusik Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2021-08-04 15:02 Arleta Matusik OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

WZ.271.43.2021 Uniew [...].pdf

2021-08-03 15:49 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WZ.271.43.2021 INFO [...].doc

WZ.271.43.2021 Infor [...].pdf

2021-08-03 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 200 000,00 zł brutto
2021-07-26 12:40 Arleta Matusik Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań.

WZ.271.43.2021 Odpow [...].pdf

WZ.271.43.2021 Odpow [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 576