Proceeding: [D/17/2021] 2021/BZP 00127103/01 [D/17/2021] Dostawa sprzętu multimedialnego dla Uniwersytetu Opolskiego

Zamówienia Publiczne UO
Uniwersytet Opolski
Deadlines:
Published : 26-07-2021 15:56:00
Placing offers : 06-08-2021 10:00:00
Offers opening : 06-08-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
D-17-2020 - Dokumentacja postępowania.zip zip 10236.54 2021-07-26 15:56:00 Proceeding
D-17-2021 - Zmiana SWZ i terminów - 03.08.2021.zip zip 874.5 2021-08-03 09:58:09 Public message
D-17-2021-Unieważnienie postępowania_06.08.2021_v2.pdf pdf 656.33 2021-08-06 20:26:43 Public message

Announcements

2021-08-06 20:26 Zamówienia Publiczne UO Szanowni Państwo,

postępowanie zostało unieważnione - w załączeniu pismo.


Biuro Zamówień Publicznych UO

D-17-2021-Unieważnie [...].pdf

2021-08-03 10:00 Buyer message Zamawiający podaje kwoty środków, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia:
cz. nr 1 – 1 750,00 zł brutto
cz. nr 2 - 5 000,00 zł brutto
cz. nr 3 - 26 076,00 zł brutto
cz. nr 4 - 3 500,00 zł brutto
cz. nr 5 - 21 500,00 zł brutto
cz. nr 6 - 5 500,00 zł brutto
cz. nr 7 - 4 000,00 zł brutto
cz. nr 8 - 6 000,00 zł brutto
2021-08-03 09:58 Zamówienia Publiczne UO Szanowni Państwo,

w załączeniu pismo i zmiana SWZ wraz z ogłoszeniem: zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: z 03.08.2021 na 06.08.2021 oraz uaktualniony zostaje termin związania ofertą, zgodnie ze zmianą terminów.

Biuro Zamówień Publicznych UO

D-17-2021 - Zmiana S [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 524